Bydlet spolu

Kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století

eshop.author: Hubert Guzik
eshop.publisher: Arbor Vitae
eshop.release_year: 2017
eshop.isbn: 978-80-7467-127-2
eshop.format: 288 stran, 22x22 cm, brožovaná
eshop.language: czech
eshop.price: 1190 eshop.czk
eshop.our_price: 1000 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 909,10 eshop.czk)
  38.17 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 34,35 €)
eshop.avail: 2 eshop.pcs (eshop.expedition 5 eshop.expeditiondays)
 

Kolektivní odborná monografie poprvé přináší komplexní pohled na fenomén kolektivních domů, domů hotelového typu a příbuzných architektonických útvarů, jaké se vyvinuly a byly realizovány v českých zemích v průběhu 20. století. Kolektivní dům (koldům) pod jednou střechou spojuje obytnou funkci se širokou nabídkou služeb a zespolečenštěnými provozy pro stravování, péči o děti či trávení volného času, určenými zejména pro obyvatele daného domu. V moderních českých dějinách tento typ krystalizuje kolem roku 1910 v úvahách liberálních sociologů kolem Tomáše G. Masaryka, následně se zásluhou teoretika architektury Karla Teigeho ocitá v centru zájmu levicové meziválečné avantgardy, a konečně kulminuje ve čtyřicátých a šedesátých i sedmdesátých letech, kdy vznikají kolektivní domy v Litvínově a Zlíně a řada domů hotelového typu. Jak české teoretické debaty, tak i architektonické realizace se vyznačují vysokou kvalitou, která je plně srovnatelná se zahraničními příklady. Publikace poprvé v české a v takto obsáhlém pohledu i zahraniční uměnovědné literatuře přináší soubor textů, v nichž systematicky představuje nejdůležitější realizace a návrhy „koldomů“. V odborných statích, pak přibližuje architektonicko-urbanistické, politické, ideologické, ekonomické, sociologické a kulturně-antropologické aspekty dějin kolektivního bydlení. Čtenáři jsou rovněž seznámeni s relevantními proudy v uvažování o kolektivním bydlení z euroamerického okruhu a vybranými zahraničními realizacemi.

eshop.relatedBuildings

eshop.relatedProducts

  
0 comments
add comment