Trojská škola

Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž

events.form.competitionOrganizer
Městská část Praha 7 – Troja

events.form.place
Trojská 211/110, Praha

Announcement
11.7.2018

Deadline
fri 14.9.2018 15:00

events.link
http://cceamoba.cz ...
CompetitionsPublisher
Jan Kratochvíl

Úkolem soutěže je optimalizovat stávající program a doplnit jeho kapacity dle potřeb provozovatelů. Důraz je kladen na oddělení provozů základní školy a gymnázia. Každý z nich bude mít samostatný, bezbariérový vstup logicky orientovaný k veřejnému prostoru. Kromě stávajícího pozemku č. 314/1 (s budovou pod č. 315) má škola nově k dispozici městský pozemek č. 294/1, na který je možné umístit provozy, které jsou na výuku navázány volněji (jídelna, aula, školní psycholog a preventista). O této novostavbě samospráva uvažuje jako o komunitním centru, ve kterém mohou probíhat také různé slavnosti a kulturní akce městské části. Všechny navrhované provozy musí mít adekvátní sociální zařízení. Zadavatel počítá s investicí 50 miliónů Kč bez DPH. V této částce není zahrnuta cena vybavení interiéru. Při návrhu je nutné dbát i na poměr mezi návrhem a rozpočtem v rovině investiční i provozní.


Ceny a odměny

1. cena: 275 000 Kč

2. cena: 200 000 Kč

3. cena: 100 000 Kč

odměny: 50 000 Kč


Porota

Tomáš Bryknar (starosta MČ Praha 7 - Troja)

Kateřina Tůmová (zástupkyně ředitele ZŠ Trojská)

Štěpán Valouch (ov architekti)

Markéta Zdebská (BY architects)

Matěj Draslar (agps)

Radim Jendřejas (ředitel Trojského gymnázia)

Tomáš Drdácký (zástupce starosty)

Martin Neruda (Martin Neruda architektura)

0 comments
add comment