Henke

Dieter Henke

*17. 4. 1952 - Kössen, Austria

Henke und Schreieck

Neubaugasse 2/5, A-1070 Wien
+43 1 5262118-0
+43(1) 5267243
henke.schreieck@aon.at
Hlavní obrázek
Biografie
1973-80 - studium architektury v mistrovské škola prof. Rolanda Rainera na Akademii výtvarných umění ve Vídni

1981-82 - působil jako asistent na Ústavu urbanismu Akademie výtvarných umění
od 1982 - vede společně s Martou Schreieck ve Vídni vlastní kancelář Henke und Schreieck

2000 - dokončili administrativní objekt 'k47', který je po Holleinově Haas-Haus příkladem soudobé architektury v přísně chráněném historickém centru Vídně.
2004 - přednáška 18. března na Fakultě architektury ČVUT v Praze
2006-09 - člen poradního sboru pro spolkovou zemi Štýrsko

Realizations and projects

0 comments
add comment