Obytný a kancelářský dům Wimbergergasse

Obytný a kancelářský dům Wimbergergasse
Address: Wimbergergasse 14-16, Wien, Austria
Project:1997
Completion:12.1999-12.2001
Area:5700 m2
Built Up Area:2600 m2
Site Area:2900 m2


V blokové zástavbě centrální zóny rakouské metropole vyrostl v široké proluce velmi zajímavý dům. Architektonická kancelář manželů Deluganových nepatří mezi žádná architektonická ořezávátka. Jejich návrhy oživují vídeňskou stavební strukturu o jedinečnou vrstvu přelomu století.
Nově vzniknuvší dům na Wimbergergasse je spojením obytné a výrobní urbanistické funkce. Osobně nepatřím k lidem, kteří by přikládali funkčnímu zónování města významnou roli. Veškeré snahy po regulaci funkční složky sídla vedou jen ke komplikacím a jedinou možnou cestou je negativní plánování - stanovení nepřípustného funkčního využití území namísto hledání ideálního řešení. Město musí být ve všech iteracích svého fraktálu funkčně promísené. Praktickou ukázkou atomu promísené městské sloučeniny může být právě dům na Wimbergergasse. Svou užitnou plochu totiž dělí mezi bydlení (3200 m²) a výrobu-administrativu (2470 m²). Obyvatel domu tak nemusí dojíždět za prací na druhý konec města, ale jednoduše sjede výtahem do nižších pater. Tento polyfunkční přístup má v okolí Wimbergergasse dlouhou tradici, ostatně na tomto principu fungují všechny zdravé části měst...
Dům je členěn do dvou základních tektonických částí. Na vstupní a kancelářské podnoži spočívá korpus pěti obytných podlaží. Bytová část domu je založena na oblíbené hravé ortogonální kompozici tvůrců, avšak dvorní kancelářská část se již uchyluje k nepravidelné dekonstruktivní geometrii. Dvorní část se zelenými střechami je zajímavým přírůstkem do moderních "urban landscapes". I krátké setrvání mezi vynořujícími a zanořujícími se dvorními prsty je úžasným zážitkem. Finta s prosvětlením kancelářských ploch a přítomnost venkovní terasy činí z tohoto pracovního prostředí nesmírně lukrativní prostor.
Obytná část je rovněž architektonicky "nabita". Z velkorysého vstupního foyer směřují dvě komunikační jádra do horních obytných pater. Uliční fasádu ovládá 2 metry hluboká kulisa zimních zahrad. Jejich plášť tvoří sklo s vyleptaným rostlinným motivem. Tato část domu je impozantní ve večerních hodinách, kdy se rozzáří byty nájemníků. Jedinečná podívaná… Což lze ostatně říci o celém domě.
0 comments
add comment

more buildings from Delugan_Meissl Associated Architects