Visiting Editors #8 – Rebekka Kiesewetter (Berlin): Publishing as Critical Device

Pořadatel
Galerie VI PER

Místo konání
Vítkova 2, Praha 8

Začátek
st 05.12.2018 19:00

Odkaz
https://www.facebook ...
PřednáškyVložil

Přednáška Rebekky Kiesewetter a následná diskuse budou věnovány nové zodpovědnosti kritických vydavatelů, kterou lze odvodit ze současné teorie performativní materiality a z chápání publikování jako procedurálního nástroje rámujícího prostory výměny, utváření smyslu a koprodukce. Jedná se o administrativní úkol, který není chápán jako způsob řízení a kontroly podle převažující logiky trhu nebo disciplíny, ale který naopak zahrnuje představu péče, podpory a manévrování. To celé za účelem zpochybnění konvencí, předpokladů a protokolů, kterými jsou vytvářeny, zprostředkovávány a přijímány znalosti v rámci a prostřednictvím publikování, a k možnosti otevřít alternativní perspektivy a trajektorie.

Rebekka Kiesewetter je historička umění, ekonomka a historička. Její práce v oblasti kritické teorie a praxe jako kritiky se vyvíjí na rozhraní experimentálního publikování, umění, architektury a humanitních studií. Pracovala jako autorka, šéfredaktorka, hostující profesorka na několika univerzitách a jako kurátorka a badatelka v různých vzorcích. Je zakládající členkou DA Institutu a členkou a bývalou spoluředitelkou Depot Basel. Více na https://www.rebekkakiesewetter.com.

Veřejný vzdělávací program Visiting Editors je projektem platformy Fake Cities True Stories ve spolupráci s Galerií VI PER v Praze a kulturním prostorem PRAHA Fórum pro architekturu a média v Brně. Kurátorka: Maria Topolčanská.
0 komentářů
přidat komentář