Bessard

Charles Bessard

*1970, Francie

Powerhouse Company

Skt Hansgade 26 kld, DK-2200 Kodaň
+45 32 15 0825
+45 50 59 1454
office@powerhouse-company.com
Hlavní obrázek
Biografie
1993 - vystudoval architekturu na Ecole Speciale d’Architecture v Paříži
1993-97 - pracoval v řadě pařížských ateliérů m.j. u Bodin and Associate
1997-2000 - pracoval v londýnském ateliéru Sheppard Robson Architects
2002-04 - pracoval v atliéru Jeana Nouvela především na projektu fasády koncertního sálu v dánském Ørestadu
2002 - získal magisterský diplom na Berlage Institute, Postgraduate Laboratory of Architecture v Rotterdamu
2005 - společně s Nanne de Ru založil vlastní ateliér Powerhouse Company
2009 - získal doktorský titul an Královské umělecké akademii v Kodani.
Jako hostující profesor působil na Aarhus University (DK), TU Delft (NL), Design Academy Eindhoven (NL) a AHO Oslo School of Architecture (NO).

Realizace a projekty