Zastávka metra Trindade

Zastávka metra Trindade
Stanice podzemní dráhy “Trindade“ tvoří centrální přestupní uzel, kde se dvouúrovňově kříží celkem šest linek metra a poblíž vstupu se nachází autobusová zastávka. Přes velké dopravní vytížení působí velkolepě dimenzovaná stavba vzdušným a rozvážným dojmem, kde zbyl dostatek místa pro zeleň. Výraznou lineární hmotu se zatravněnou střechou doplňuje mohutná schodišťová věž. Součástí návrhu jsou u komerční prostory, takže během čekání si přímo na perónu můžete objednat kávu. Po materiálové stránce pak vzhled Mourova návrhu nijak nevybočuje z ostatních zastávek rychlodráhy v Portu, kde převládají bílé stěny, keramický obklad a žulová podlaha.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Eduardo Souto de Moura