Výstavní a prodejní pavilon v jeskyni Postojná

Výstavní a prodejní pavilon v jeskyni Postojná
Spolupráce:Marko Šenk, Peter Emil Grošelj
Adresa: Jamska cesta 30, Postojna, Slovinsko
Investor:Postojnska jama, d.d.

Realizace:2011


Mezi největší perly Dinárského krasu na západě Slovinska jistě patří Postojenská jeskyně. Dvacetikilometrový podzemní labyrint, který patří mezi největší v zemi, během sezóny přiláká denně až 14000 turistů. Z toho důvodu bylo třeba zrekonstruovat přesluhující zázemí pro návštěvníky. Součástí nového výstavního a prodejního pavilonu v jeskyni Postojná je nyní také první podzemní poštovní úřad na světě. Úkolem pro architekta byla obnova původního pavilonu v koncertním sálu, u něhož se projevila jeho funkční i materiálová nevhodnost. Nový návrh nahradil nevhodně umístěné hygienické zázemí pro návštěvníky ze zvýšené platformy dovnitř dispozice a přímo jej propojil s novou biologickou čistírnou odpadních hmot. Celý objekt mohl vzniknout pouze na místě zčásti zbourané původní stavby. Regulace pro výstavbu uvnitř jeskyně navíc vyžadovala využití anorganických materiálů, které budou vyhovovat jednoduchému převozu podzemním vlakem na místo a umožní ruční montáž bez potřeby složité techniky. Celá stavba do nejmenších detailů vyhovuje přísným předpisům na ochranu životního prostředí a má nejmenším možný dopad na zdejší ekosystém. Koncept trvalé udržitelnosti se promítl také do návrhu vytápění, ventilace a první podzemní čistírny odpadních vod ve Slovinsku.
Výstavní a obchodní pavilon je rozdělen do dvou částí. Kompletně prosklená část pavilonu s přístupy na čtyřech místech, kopíruje svým tvarem stěny podzemní jeskyně. Uspořádání hmoty odpovídá nejoptimálnějšímu nasměrování proudu návštěvníků od vstupu i k východu. Do renovované části pavilonu bylo umístěno nové hygienické zázemí návštěvníků jeskyně Postojna. Interiér výstavního pavilonu slouží jako univerzální prostor s integrovanými otvory a zásuvkami v podlaze pro libovolnou instalaci exponátů a výstavních panelů. Výstavní část s prodejem suvenýrů je kompletně prosklená a slouží jako další rozšíření výstavní síně.
0 komentářů
přidat komentář