Venkovní schody a lanová dráha v Churu

Wendungsreiche Verbindung: Treppenanlage in Chur

Venkovní schody a lanová dráha v Churu
Krajinná architektura:Luzius Saurer
Adresa: Alte Schanfiggerstrasse, Chur, Švýcarsko
Investor:Stavební úřad kantonu Graubünden
Soutěž:2009
Realizace:5.2010 - 10.2011


Pod kněžským seminářem St. Luzi se jako rudý had proplétá na západních svazích mezi vinicemi lineární stavba z cortenového plechu ulehčující spojení mezi jednotlivými částmi kantonální školy v Churu. V historii mělo situování budov na kopci a stavění vysokých kamenných zdí svůj strategický význam, který v dnešní době pozbyl na významu a novou výzvou je snazší dostupnost těchto dříve nedobytných míst. Výškový rozdíl mezi dolní loukou na břehu řeky Plesur a horní kantonální školou usazenou ve svahu ze churskou katedrálou musí žáci překonávat i několikrát denně. Nová pěší cesta je nyní pohodlnější a bezpečnější. Stezka v cotenovém tubusu je širší, kratší a zároveň bezpečnější, neboť podchází rušnou silnici St. Luzistrasse. Komu připadá cesta příliš strmá nebo počet stupňů příliš velký, pomáhá v překonání pětadvacetimetrového převýšení podzemní lanová dráha, která rovněž řeší otázky bezbariérovosti. Tento prvek zakončil proces sloučení obou místních středních škol. Schodiště je rozděleno do jedenácti segmentů v celkem čtyřech ramenech. Šestihranné otvory ve stěnách vylehčují konstrukci a zároveň umožňují výhled z cortenového tubusu. Vnitřek prostor je vymalován lesklou bílou barvou, zábradlí tvoří zvlněný perforovaný plech, který je z dálky téměř neviditelný a z blízky vytváří jemný dekor. Schodišťová ramena i veškeré podzemní prostory jsou z pohledového betonu. Plechové stěny mají tloušťku pouhých 12 mm. Ocelová konstrukce je zvenku vyztužena žebry. Všechny spoje jsou svařované, čímž se minimalizuje počet detailů a objekt lze vnímat jako jeden celek.
Situování a tvar schodiště bylo již předem dané místem, ale pro vnější vzhled se architekti nechali inspirovat horními arkádami u poutních kostelů v severní Itálii.
Další výhodou venkovních schodů je, že se studenti při přesunu mezi jednotlivými školními budovami mohou nadýchat čerstvého vzduchu a přijít na svěží myšlenky.
0 komentářů
přidat komentář