Úpravy zámeckého parku a kočárovny v Litomyšli

Úpravy zámeckého parku a kočárovny v Litomyšli
Spolupráce:Jan Kolář, Vítězslav Kůstka, Helena Línová, Radka Šimková, Lucie Vogelová
Adresa: Jiráskova 133, Litomyšl, Česká republika
Projekt:2007–2011, 2014
Realizace:2011–2016


Celková koncepce

Zámek společně se soustavou historických staveb a přilehlými parky vytvářel po staletí zcela jedinečný areál. Náš návrh vychází z představy pokojů - prostorů, které jsou definovány jednotlivými stavbami zámeckého návrší. Pro podporu této úvahy a jasnější vymezení jednotlivých prostor, doplňujeme stávající konfiguraci staveb o dva nové objekty. Prvním je lavice vsazená mezi vstupním nádvořím a hospodářským dvorem. Druhým je pavilón s dětským programem, umístěný mezi kočárovnu a zámek. Ostatní řešení objekty jsou rekonstruovány a je do nich vložena nová funkce, která znamená pro zámecké návrší i nový život. Naše koncepce vychází z památkové a architektonické jedinečnosti areálu, který respektujeme jako celek, a doplňujeme ho jen v některých místech. Nově vkládané prvky se jasně odlišují od stávajících historických částí. Všechny nové prvky jsou navrženy jako kombinace oceli a průsvitného laminátu lehce jantarové barvy. Šlo o to umístit na zámecké návrší jakési šperky, které budou mít své kouzlo odpovídající tomuto prostředí.Kočárovna

Kočárovna prošla složitým vývojem. Byl zde umístěn archiv a trafostanice. Oba stávající provozy v přízemí jsou vymístěny a nahrazeny díky neobyčejné poloze kočárovny funkcí kavárny. Druhé patro je využito pro kancelář správce zámeckého areálu. V celém objektu došlo k odstranění dodatečně vložených příček i novodobého schodiště. Do takto upravených prostor byly vloženy nové hmoty v místech, kde kdysi stávaly kočáry. Tyto nové prvky představují nezbytné sociální zázemí kavárny, bar a sezení a jsou zhotoveny z průsvitného laminátu. Velkou otázkou byl vnější vzhled kočárovny, který byl nešťastně upraven v 70. letech 20. století, kdy byl přízemní objekt zvýšen o patro a ještě při samotné realizaci o cca 70 cm. Především vyložení římsy deformovalo hmotové řešení celého objektu. Proto došlo ke korektuře římsy odstraněním námětků, díky čemuž se nepatrně snížila celková výška kočárovny. Ohledně vnější fasády došlo k odstranění dekorativních říms, které nejsou doloženy na žádné původní výkresové ani fotografické dokumentaci. Vnější vzhled kočárovny by měl splynout s ostatními stavbami, se kterými i v minulosti vytvářel ucelenou konfiguraci, a proto byla vnější fasáda opatřena světlým vápenným štukem.


Dětský pavilón

Důležitým prvkem je sezónní objekt letního pavilónu, který má poskytovat přirozené zázemí dětským aktivitám. Tento objekt představuje letní pavilon - stan sestavený z trojúhelníkových segmentů z lehké ocelové konstrukce, kde výplň tvoří průsvitná plátna. Stan je inspirován dětským drakem, který se snesl do zámeckých zahrad a oddělil hospodářské budovy od anglického parku. Letní pavilón s dětským programem, využívá přirozené návaznosti na kavárnu situovanou v objektu kočárovny a umožňuje tak i posezení. Objekt je dělen dispozičně do tří částí a to především díky volbě různých aktivit pro různě staré děti od nejmladších s přístupem pouze s rodiči, po nejstarší, kde se předpokládají náročnější aktivity pro větší samostatnost dětí.Anglický park

Součástí celkových úprav bylo také řešení anglického parku, kde je hlavní důraz kladen na vodní element. Vzhledem k tomu, že se v minulosti vodní prvky v parku nacházely, pokusili jsme se o jejich obnovu. Vodní prvek začíná přirozeně v nejvyšším bodě, kde je dochované zámecké jezírko. Trasa vedení vody vychází z největší vzdálenosti mezi stromy a je navržena za pomocí výpočetní techniky metodou geometrie voronoi. Trasa vodního prvku je zakončena v grotě, kterou jsme obnovili podle původní dokumentace. Anglický park rušila velká monumentální scéna z padesátých let 20. století, kterou jsme odstranili a nahradili mobilní alternativou, která umožní vystavět scénu z mobiliáře. V rámci řešení celého parku bylo navrženo ještě několik drobných prvků, jako je například voliéra pro pávy, která vychází svým tvarem z keře, na kterém mohou pávy sedět. Dalším drobným prvkem jsou lavičky, které představují jakýsi krystal, inspirovaný zámeckým sgrafitem. Všechny nové prvky jsou navrženy jako kombinace oceli a průsvitného laminátu lehce jantarové barvy.

7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
venkovní prostor architektům nějak nejde
Vlasta Koupal
09.11.17 12:09
...Ach jo,...
šakal
09.11.17 09:51
Dětský pavilón
Tomáš Vích
10.11.17 12:58
formalni
vladimir.suchanek
11.11.17 01:27
...(7;- ))
šakal
11.11.17 10:13
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od HŠH architekti