TRE - výrobní budova

TRE - výrobní budova
Adresa: Industriestrasse 1, Rakousko
Projekt:07/2001
Realizace:12/2001 - 06/2002
Užitná plocha:2133 m2
Plocha pozemku:5070 m2


Louka
Na počátku byla louka s názvem „EU-Ziel-1-Wiese". Mezi prvními, kdo na této louce stavěl, byla firma Trevision, mezinárodně uznávaný specialista na velkoplošný tisk. Náš úkol byl jasný: vytvořit halu pro tiskařské stroje a k nim potřebné místo ke korekci tisku, sklady, vlastní malou zámečnickou dílnu a kancelářský blok se spoustou počítačů a dvěma šéfy.
Posouvající (smyková) síla
Querkraft především znamená klást si zpětně otázky. Ladění celé této firmy spočívá v uvolněném jednání, otevřené komunikaci a její angažovanosti v sociální oblasti. Rozhodli jsme se také vyprostit se od jimi vymyšleného prostorového programu „kancelářské ustředí a hala pro dělníky" a velkoryse obě spolu propojit.
Horizontální namísto vertikálního
Tento demokratizační proces se zobrazil i v příčném řezu 56 metrů dlouhé haly. Chod kanceláří a tiskárny byl opticky horizontálně rozdělen do dvou rovin. Na požárně odolném betonovém soklu, v kterém jsou umístěny sklady, leží kanceláře, lépe řečeno kancelářská plocha. Transparence je v této velkoprostorové kanceláři všeobecným tématem. Každému jedinci se v těchto přísně řazených prostorách nabízí možnost k jeho dalšímu rozvinutí. Teprve toto napětí mezi uspořádaností a rozmanitostí bude vypovídat o nikdy na tím stejným, ale přesto stabilním celkovém obrazu firmy.
Synergie 1
Zpět ke vztahu kanceláří a tiskárny. Obě roviny mají dvojí význam: zaprvé jsou ekonomické - výšky prostorů jsou optimalizovány, halová konstrukce je v celém svém objemu maximálně „vyplněna”. A zadruhé nabízí „nadhled” na podlahu tiskárny z kanceláří, nová efektivita výroby - lidé z přípravy obrazů vidí svoje výsledky jak se hrnou z tiskařských strojů a při prodeji a servisu nabízejí ideální možnost mít společně se zákazníky „přehled” nad věcí.
Nahlédnutí, průhledy a výhledy
Prosklení haly odpovídá celkovému konceptu, který prostoru propůjčuje příčnou dynamiku. Tiskařům se nabízí výhled do zeleně, která nedává tušit přítomnost dálnice (ta vede na náspu nad zelení) a průhled na sever, lidem pracujícím s počítači filtruje jimi vytištěná sít výhled na jih, který prozatím není zastavěný, ale časem bude přesně takového filtru zapotřebí.
Trvání
Je třeba uvést ještě jeden důvod pro takovéto „řešení příčného řezu”: jednoduchá prostorová koncepce umožňuje ideální 25 metrů dlouhou novou přístavbu a taky v případě stěhování budovu lépe adaptovat a prodat - pružnost návrhu, který by měl počítat s ohledem na sociální, ekonomickou a také ekologickou životnost průmyslové stavby.
Hry 1
Ve své komunikaci s okolím působí stavba navenek prostě a jednoznačně. Čelní stěny jsou slepé. Zatímco východní stěna je připravena na svoji demontáž a případné rozšíření provozu, na západní straně je vidět naše vlastní intervence. Nakosení signalizuje něco zvláštního, vchod, který ve tvaru železobetonového monolitického schodiště vede do prvního patra. Když se dostane návštěvník až sem, nabídne se mu pohled na velkorysý společenský nerozdělený volný firemní prostor, před kterým běží 40 metrů dlouhý balkón s rostlinami a zahradním nábytkem (k povídání, kouření, a pod.). Ten je taky prostorem, který je potažený sítí potištěnou textem na celou výšku patra „NEPŘEHLÉDNUTELNÝ”. Tento nápis už od příjezdu začíná hru, která uvnitř dál pokračuje.
Hry 2
Hra už možná začala na dálnici. Její trasa vede po vyvýšeném náspu, míjíte 56 metrů dlouhý obraz a okamžitě naskočí otázka, co to asi tak bude. Síla otázky bude spočívat podle toho, který umělec tento podsvícený rám v rámci projektu „museum in progress” zrovna pojednal. V architektonické formě firmy Trevision se podařilo, že sama na sebe upozorňuje a navíc - jak doufáme - dobře plní svou funkci.
Synergie 2
Ekonomii zohledňující konstrukce byla vyvinuta v úzké spolupráci se statikem. Poněvadž každá firma se svým provozem požaduje jiné rozponové délky, byla délka velkorozponových nosníků stanovena už při prvním projednávání zakázky. I v sektoru technického zázemí jsou uplatněny synergické účinky. Kupříkladu vnitřní terasy jsou umístěny tak, aby mohly zaměstnancům nebo klientům sloužit také jako můstek ke kontrole vytištěných obrazů dole.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od querkraft architekten