Tetris Office Building

Administrativní budova Budějovická

Tetris Office Building
Autor projektu pro územní rozhodnutí:Ing. arch. Viktor Tuček, STOPRO spol. s r.o.
Adresa: Budějovická 377, Michle, Praha, Česká republika
Investor:Budějovická 377 s.r.o.
Realizace:07/2013
Obestavěná plocha:20350 m3


Zadání a lokalita:
Úzká parcela v samém středu Prahy 4, na nároží ulic Budějovická a Antala Staška s výbornou dopravní dostupností přímo u stanice metra.
Rozdílní sousedé – budova hotelu ILF, gymnázia Budějovická, skupina bytových domů ze třicátých let, v bližším okolí zejména administrativní budovy, radnice s poliklinikou, DBK… - území výrazně vizuálně roztříštěné, bez jednotné koncepce.
K práci jsme měli projekt s platným územním rozhodnutím, v jehož mantinelech jsme se museli pohybovat.
Vytýčili jsme si několik bodů, které jsme považovali za podstatné:
-    Nepokračovat v dalším tříštění lokality novými architektonickými „kouzly“, ale pokusit se najít v okolí spojující principy a barevnost
-    Důsledněji artikulovat nárožní dominantu jako zcela typický architektonický prvek pro objekt na rohu náměstí. Dosahujeme toho v rámci platného ÚR, tedy nikoli zvýšením nároží, ale naopak ustoupením sousedních fasád.
-    Zmenšit rozsah prosklených ploch.
-    Reagovat na změnu ortogonálního systému zástavby jihovýchodně od naší parcely. Ulice Budějovická se zatáčí a z toho důvodu má stávající gymnázium pootočený půdorys vůči nároží ulice. Záměru dosahujeme opět ustoupením fasád.
-    Vytvořit podružnou nárožní dominantu i na jižním nároží objektu, která se uplatní při pohybu ulicí Budějovickou směrem ke křížení s ulicí Antala Staška.
-    Architektonickými prostředky reagovat na urbanistické danosti lokality – začátek protější obytné zástavby. Fasádu do ulice Budějovická tvoří v zásadě dva principy: na nároží do náměstí fasáda „administrativní“, se začátkem protějších bytových objektů – „dům s okny“.
-    Posílit působení ustupujících pater jako samostatné „střešní krajiny“, aby korespondovalo, jak s valbovou střechou gymnázia, tak s ustoupenými horními patry protějších funkcionalistických domů.

Architektonické a dispoziční řešení:

Stavba vytváří ustupováním jednotlivých pater charakteristickou siluetu s nárožími a střešní krajinou. Využitím dvou základních barev (černé a bílé) aplikovaných na jednotlivé „díly skládačky“ dům reaguje na měřítko a souvislosti okolí. Tyto dva základní objemy jsou doplněny dalšími třemi prvky – prosklenou hmotou přízemí, respektive 2.np, horní ustupující částí, kterou vizuálně definují pevné stínící hliníkové lamely a hmotou hlavního schodiště – kubická omítaná hmota (Baumit – pohledový beton hladký) s vyřezanými čtverci nepravidelně rozmístěných oken.  
Objekt má 3 podzemní podlaží, kde se nachází garáže a technické provozy. Jednotlivá podlaží jsou spojena jednopruhovou pojízdnou rampou pro automobily a společným komunikačním centrem, které prochází ve stejném půdoryse z podzemních do osmi nadzemních podlaží.
Hlavní vstup do objektu je na jihozápadní fasádě v ulici Budějovická se vstupní halou a recepcí.  V přízemí se po obou stranách vstupní haly nacházejí komerční prostory. Zadní technický vstup do objektu navazuje přímo na hlavní vertikální komunikační jádro se třemi výtahy a čtyřramenným reprezentativním schodištěm. Vertikální komunikace doplňuje ještě únikové schodiště.
Jednotlivá další podlaží mají čistě administrativní náplň. Jsou projektovány jako tzv. „openspace“ s možností klasického dispozičního troj traktu se střední chodbou. Členění fasády umožňuje dělení na jednotlivé kanceláře v rastru 1250mm. Na jedno patro se předpokládají maximálně dva nájemci. Na každém patře u komunikačního jádra se nachází nezbytné sociální zázemí.

Konstrukční a materiálové řešení:

Nosný systém je železobetonový, sloupový, převážně integrovaný do obvodových stěn. V místech přechodu mezi ustupujícími patry a na nároží jsou sloupy šikmé.
Podstatnou část obvodového pláště tvoří zvukopohltivý lehký sendvičový plášť s kovovým perforovaným obkladem s minerální izolací tloušťky 200mm. Okna a prosklené stěny jsou hliníková s izolačním dvojsklem, mezi 1.NP a 2.NP je navržen fasádní hliníkový systém s prosklením izolačními dvojskly. Několik čtvercových oken v bílé části jsou dřevěná eurookna. Dřevo je uplatněno i v černém nárožním dílu – jde o atypické zvukopohltivé opláštění pevných prvků fasády a zároveň tzv. žiletky, které tvoří cedrové hranoly. Venkovní stínění tvoří tmavé sunscreeny v černém prvku, hliníkové přírodní žaluzie v prvku bílém a pevné hliníkové lamely různých průřezů v horních patrech a nad hlavním vstupem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier 6, s.r.o.