Státní vyšší reálné gymnázium a základní škola

pro žáky a studenty ve věku 10 - 14 let

Státní vyšší reálné gymnázium a základní škola
Investor:Stát Dolní Rakousy / Land Niederösterreich Immobilienverwaltungs-gesmbh
Realizace:2009 - 2011
Užitná plocha:7475 m2
Plocha pozemku:9650 m2


jedna (škola) pro všechny — Všechny důležité veřejné stavby ve městě Deutsch-Wagram jsou centrálně umístěné, ale přesto chráněné před hlučnou hlavní silnicí. Na pěší zóně v centru obce najdeme radnici, mateřskou školku a základní školu. Aby bylo v obci možné pokračovat ve studiu až do maturity, rozhodla obecní rada postavit nové gymnázium a rozšířit zakladní školu o nové třídy pro děti od 10 do 14 let. Od spojení obou školních typů se očekávaly nové zajímavé synergie. Blízkost ke stávajícím školám byla pro výběr pozemku logická a vedlejší pozemek s parkem se automaticky nabízel také k užívaní jako místo pro přestávky dětí všech skol. Pro umístění tak velké školy však nebyl úplně neproblematický.

Hlavním cílem bylo vytvoření místa pro školní přestávku kolem stávajícího jezírka. Proto jsme školu rozdělili na dvě samostatné části: na dlouhý objekt s třídami a na sportovní halu.
Objekt školy je umístěn kolmo k pěší zóně. Horní část budovy přesahuje daleko před hlavní vstup, a vytváří tak markantní krytou vstupní zónu. Uvnitř budovy tato zóna plynule přechazí do vstupní haly se šatnou a aulou. Toto tří až čtyř patrové těleso se přispůsobuje jak v řezu tak v půdorysu rostlému terénu a jeho prosklená přízemní zóna je propojena a ''plave'' v okolní zeleni.
Sportovní hala je zapuštěna tak hluboko do země, jak to jen výška hladiny podzemni vody dovolila a dodržuje tímto měřítko okolní zástavby. Vchod pro externí sportovní kluby a přístup na galerii je kvůli zdůraznění samostatnosti haly umístěn v ulici ''auf der heide''. Ze sousedního parkoviště vede k šatnám venkovní schodiště. Hala je se školou propojena podzemním tunelem. Díky tomu, že jsou obě budovy propojeny pouze pod zemí, zůstal zachován veřejný přístup z pešší zóny k jezírku.

rozdělení funkcí ve znamení synergií — Protože byly v jedné budově sloučeny dvě různé školy, musely být dohromady skloubeny přání a požadavky dvou různých investorů a uživatelů. Na jedné straně jsme tento problém vyřešili rozdělením tříd a správy školy (základní škola je umístěna v prvním patře, gymnázium ve druhém) a na druhé straně návrhem společného užívání speciálních tříd a obecných prostor (učebny přírodních věd, malby a jiné umělecké výuky v přízemí a atraktivně zařízený polosuterén s výhledem na jezírko).
Společná budova obou škol umožňuje užívání výukových prostor, které by ve vlastním typu školy vůbec nebyli přítomny, jako například dílen žákům gymnásia, nebo chemické laboratoře žákům základní školy.
Srdce celé školy vytváří společná knihovna, která propojuje tři podlaží a svým amfiteatrovým charakterem vybízí k posezení s knihou, nebo k uspořádaní malých přednášek a prezentací. Na ploše ve druhém patře, jež byla původně určena pro případnou přístavbu dalších tříd, byla vybudována velkorysá terasa, která dnes slouží jako venkovní třída a venkovní přestávkový prostor v bezprostředním sousedství školních tříd.

hra fasád — Aby byla sounáležitost školy a sportovní haly na první pohled zřejmá, vypracovali jsme fasádní koncept, jenž charakter obou stavebních těles zvýrazňuje a objekty zároveň sjednocuje. Zapuštěná sportovní hala vyrůstá ze země světlemodrou barvou a směrem nahoru se rozpouští v bílou. Plující objekt školy přebírá tuto neutrální bílou barvu na ploše podhledu přízemí a směrem nahoru přechází v modř oblohy. 175 oken v jednotném formátu 1,80 x 1,80 m pružně reaguje na rozdílné vnitřní funkce, jako jsou třídy, knihovna nebo chodby. Každá třída obdržela jedno hluboké okno ve výšce pohovky, určené pro odpočinek přímo ve třídě. Sportovní hala je osazena stejnými okny, jež umožňují vizuální propojení z venku dovnitř a divákum na tribuně nabízejí průhled k jezírku.

hospodárnost a ekologie — Předpokladem pro vysokou hospodárnost budovy a nízkou spotřebu energie byl návrh velmi kompaktní stavby. Z toho vyplývající střední chodba však v tomto případě reaguje na tok osob a přiměřeně se rozšiřuje a zůžuje; na západní straně se otevírá k fasádě a vytváří dvojpodlažní prostory, které do budovy vnášejí přirozené denní světlo. Na východní straně osvětlují budovu otevřená schodiště.
Tím, že byl navržen a postaven kompaktní objekt s důkladně zateplenými vnějšími povrchy a se vzduchotechnikou s velmi efektivním zpětným získáváním tepla, bylo dosaženo mimořádného energetického standartu budovy. Objekt spnil podmínky pro obdržení certifikátu "pasivní dům'' německého institutu pro pasivní domy v Darmstadtu.
K ekologickému konceptu objektu patří také sluneční kolektory, získávání tepla tepelnými pumpami a vsakování dešťové vody na vlastním pozemku.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od franz architekten