Stálá expozice historie dopravy NTM - soutěžní návrh

Soudobá interaktivní expozice dopravní haly včetně řešení hlavní dvorany

Stálá expozice historie dopravy NTM - soutěžní návrh
Adresa: Kostelní 42, Holešovice, Praha, Česká republika
Investor:Národní technické muzeum


Cílem návrhu bylo nechat promlouvat unikátní exponáty ze sbírek NTM a jedinečný prostor Dopravní haly. Zachovat její atmosféru, ale zároveň nechat vyznít jednotlivé expozice na galeriích. Ukázat nejen exponát samotný, ale odhalit i jeho historické, společenské a kulturní souvislosti. Rozšířit dojmy návštěvníka, komunikovat, vést dialog. Otevřít muzeum.
Koncept expozice je přehledný, jasně definovaný, ale skrývá v sobě i prvky tajemství, objevování. Zachováváme princip galerií, každá z nich však má jiný charakter, který návštěvník postupně odhaluje. V přízemí zůstávají exponáty z automobilových, leteckých a železničních sbírek. Dochází k vynechání některých prvků železniční dopravy a k částečnému uvolnění prostoru. Automobily jsou umístěny na soklech aerodynamických tvarů, doplněných o vystavování na točně a heveru. Stěny přízemí tvoří pozadí exponátů (fotografie, projekce) či jsou uvolněny pro expozici (vlakové kupé, automobil rozebraný na jednotlivé díly, rastr z jednotlivých komponentů železniční dopravy). Stávající robustní můstky k lokomotivám jsou nahrazeny lehkými proroštovými lávkami. Motocykly na první galerii jsou vystaveny na průběžném soklu, který je přerušován místy pro posezení, drobné exponáty či obrazovky. Sbírky cyklistiky jsou vystaveny při stěnách a podél zábradlí druhé galerie. Zbylý prostor vyplňuje lodní doprava. Na třetí galerii jsou vystaveny reprezentativní funkční modely letadel a strojů, skici průkopníků a vynálezců a menší motory letadel. Součástí návrhu je průchod vyřazeným dopravním letounem a dřevěnou konstrukcí trupu letadla. Prostory s vystavenými exponáty na galerií jsou přerušovány prostory s různou náplní: studijními koutky, odpočinkovými místy, audiovizuálními vjemy. Na kratší stěně ve všech patrech galerií je umístěna prostorová koláž, rastr z reálných objektů jednotlivých sbírek. Prostoru vévodí jako doposud zavěšené letouny, dva z nich jsou navrženy v dynamické poloze. Na zábradlích galerií jsou umístěny interaktivní prvky (zaměřovače, dalekohledy, zpětná zrcátka), které může návštěvník využívat k přibližování těchto exponátů, a zároveň tak dochází k propojení ostatních sbírek muzea (optika, fotografie, film, akustika, měření času) se sbírkou dopravy. Vystavené exponáty jsou doplněny o texty, o historické a sociálně-kulturní souvislosti a dobové dokumenty (plakáty, grafika, reklamy, výrobní značky atd.).
Součástí návrhu řešení oživení expozice je zpřístupnění prostorů stávajících depozitářů. Kromě způsobu vystavování v depozitářích lze nahlédnout do autodílen, navštívit interaktivní zkušebnu a audivizuální prostor s promítáním. Doplňkem expozice je interaktivní textový pás umístěný na konstrukci galerií. Návštěvník může text z oblasti vědy a techniky generovat dotykem na obrazovce počítače.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Skupina