Sportovní komplex Can Ricart

Sportovní komplex Can Ricart
Adresa: Carrer de Sant Oleguer 10, Barcelona, Španělsko
Investor:Foment de Ciutat Vella
Realizace:25.10.2005 - 7.7.2007
Užitná plocha:4485 m2
Plocha pozemku:6760 m2


Sportovní zařízení leží v okolí několika důležitých obytných projektů vybudovaných v posledních letech a další se teprve čekají. Komplex je důležitým prvkem pro revitalizaci oblasti, kterou tvoří historicky zanedbané území. Využití pro sportovní aktivity zároveň přispívá ke spojení všech sociálních vrstev.
Budova dotváří městský blok vymezený dvěma různými veřejně přístupnými prostory. Architektonický koncept projektu vychází ze stávajících poměrů, které učinily komplex něčím ojedinělým t.j. začleněním dvou staveb s výraznou identitou, sportovní halu (z 90. let) a průmyslovou budovu z 19. století. Hlavní snaha architektů směřovala k tomu dospět ke kompaktnímu a logickému celku, který si zachová objemové členění do tří hmot, z nichž se komplex skládá: dvě stávající budovy a nová stavba obsahující plavecký bazén, všechny tyto části jsou po formální stránce autonomní.
Průmyslová budova, která se dochovala v docela zbídačeném stavu, se rekonstruovala v původním duchu, aby byly zachovány její charakteristické rysy. Hlavní průčelí bylo opraveno, pookřálo novou omítkou, znovu byl také zpřístupněn centrální prostor s výškou přes dvě patra, kde měli původní majitele prodejní halu. Tento prostor byl rekonstruován s velkou citlivostí zachovávající původního ducha stavby a obnovil střešní lucerna, která osvětlovala centrální prostor. Na zbývajících fasádách, které byly kvůli různým zásahům v daleko horším stavu, se rekonstrukční práce zaměřily na obnovu původních otvorů. Sjednocující patina na fasádě umožňuje hledět shovívavěji na poškozující zásahy z minulosti.
Nová stavba je po hmotové i formální stránce velmi strohá. Fasádu tvoří pohledový beton, který skládá poctu textilnímu průmyslu v Katalánsku, který započal právě v této části města. Textura vznikla za pomocí bednění spojujícího dva různé druhy prken.
Hlavní prostor - plavecký bazén - je otevřený a prosvětlený. Vznikají tak silně vizuální vazby: na jedné straně přes celou délku z parku, který je mírně vyvýšen oproti románskému kostelu; a na druhé straně do velkorysého nádvoří uvnitř projektu a zadní fasádě tovární budovy.
* Projekt získal Bonaplata Prize 2006, což je ocenění za následováníhodný zásah do průmyslového dědictví.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od vora arquitectura