Sídlo spoločnosti PDP

Sídlo spoločnosti PDP
Autor: FVA
Realizace:2017
Užitná plocha:320 m2
Hlavnou požiadavkou stavebníka bolo postaviť budovu s trvácnou konštrukciou a s príjemným no zároveň súčasným vzhľadom. Nakoľko klient pôsobí v regióne ako overená stavebná spoločnosť dlhú dobu, nové sídlo spoločnosti muselo plniť okrem komfortného miesta pre prácu a stretnutia aj dôstojnú reprezentatívnu funkciu.

Objekt sa nachádza v centre obce Nitrianske Sučany v okrese Prievidza na západnom Slovensku. Stavba vznikla na mieste bývalého obecného úradu a požiarnej zbrojnice, je dvojpodlažná a svojím osadením v centrálnej časti obce dopĺňa urbánnu štruktúru. Napriek svojej administratívnej funkcii svojím osadením a mierkou zapadá do existujúcej štruktúry rodinných domov. Päťuholníkový pôdorysný tvar s hlavnou fasádou orientovanou do ulice, ponúka príjemné pracovné prostredie  pre personál a vedenie spoločnosti.

Na prvom poschodí sa nachádzajú vstupy do budovy, ktoré sú vytvorené zapustením časti hmoty objektu, vďaka čomu sme docielili prirodzenú ochranu voči vplyvom poveternosti. Zapustenie vstupov sme ďalej zvýraznili osadením líniových svetiel, ktoré vo večerných hodinách zdôrazňujú polohu vstupov a pozývajú tak návštevníka dnu. Na prvom nadzemnom podlaží je dispozícia rozdelená stredovou komunikáciou spájajúcou dva vstupy do budovy. Tá rozdeľuje na oboch poschodiach priestory kancelárií od ich ďalšieho vybavenia.  Prvé nadzemné podlažie obsahuje okrem kancelárií pre vedenie aj rokovaciu miestnosť. Druhé podlažie je obsadené kanceláriami personálu  spolu s ich skladovým a hygienickým zázemím.

Uličnej fasáde dominuje dvanásť rovnakých, 2,7 metra vysokých okien s jedným šikmým ostením z juhovýchodnej strany. Vďaka tejto úprave  sa dostáva do interiéru viac svetla, čo poskytuje zamestnancom lepšie pracovné prostredie a pohodu. Na fasádu bola použitá organická hrubozrnná modelačná omietka, ktorá svojím štruktúrovaným vzhľadom mení svoj odtieň a vizualitu v závislosti od slnečných pomerov.
0 komentářů
přidat komentář