Sídlo AachenMünchener

AachenMünchener Direktionsgebäude

Sídlo AachenMünchener
Zahradní architektura:club L94
Adresa: Aachen-Münchener-Platz 1, Cáchy, Německo
Investor:Aachen Münchener Versicherung
Soutěž:2005
Realizace:2007-10
Užitná plocha:29050 m2
Obestavěný prostor:100600 m3


foto: Karolina Kripnerová, 2013
Urbanistické začlenění úřední budovy do městské struktury. Reakce na stávající budovy. Integrace různých oborů činnosti. Reprezentace.
Firemní centrály postavené jako velké areály uprostřed města se často stávají hluchými místy. Jsou přehlížené veřejností a liduprázdné v době mimo pracovní dobu. Právě proto byl návrh budovy pojat více jako urbanistická úloha – s cílem maximalizovat na pozemku podíl veřejných ploch. Zájem veřejnosti vzbudí například přímé pěší spojení centra Cách s hlavním nádražím, které vede skrz areál. Na požadavek co největší otevřenosti navazuje i vnitřní organizace budovy.
Novostavba zaujímá dva bloky z doby zakládání této části města. Poloveřejnými vnitřními dvory se zelení nově interpretuje typické zastavění těchto koncových bloků. Obohacuje je navíc o velkorysé rampové schody a prostor, který se od nich odvíjí.
 Stávající budovy a novostavba jsou sloučeny centrálním elementem - vnitřním bulvárem - do jednoho domu. Bulvár je transparentní platforma, na které se nachází konferenční část, kantýna, kavárna, zasedací místnosti a komunikační zóny. Podobně jako ulice ve městě se i tento bulvár rozšiřuje do menšího náměstí s proměnlivou atmosférou – od rozmanitě navržených zahrad uprostřed bloků až po reprezentativní hlavního vchod.
Stavba získala v roce 2010 „Vyznamenání pro dobré stavby“ – BDA. Byla nominována na cenu Miese van der Rohe roku 2011.
autorská zpráva
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od kadawittfeldarchitektur