Rozšíření budovy Světové obchodní organizace

Rozšíření budovy Světové obchodní organizace
Adresa: Rue de Lausanne 154, Ženeva, Švýcarsko
Realizace:2013


Sídlo Světové obchodní organizace se nachází ve Švýcarsku přímo na břehu Ženevského jezera. Stávající soubor však přestal rozrůstají se instituci vyhovovat až byla v roce 2009 uspořádána celosvětová architektonická soutěž, v níž zvítězil návrh stuttgartského ateliéru wittfoht architekten, kteří své urbanistické zakomponování zdůvodnili následujícími slovy: „Pobřežní promenáda s parkovou úpravou vytváří ve stávajícím souboru budov zcela ojedinělé podmínky. Nový objekt tento areál vhodně doplňuje aniž by ho uzavíral. Nový návrh stojí v uctivé vzdálenosti od historické budovy a vytváří mezi oběma objekty kvalitní extravilán plný napětí. Byla přejata stávající stavební linie a rovněž výškově se nová budova vtahuje k okolnímu areálu. Objekt vytváří vyvážený a ucelený soubor obohacující dialog mezi starým a novým. Cesta návštěvníků vede od hlavní brány přes stávající budovu a pěší most přímo ke vstupní lobby v novém objektu. Odtud jsou přímo dostupné všechny zbývající části nového objektu, který je čitelně rozdělen na dvě části: s terénem pevně svázaný podstavec a nad ním se vznášející křišťálově průhledná hmota. Ve spodním soklu se nachází společné funkce jako vstupní lobby, recepce, restaurace a výstavní plochy. Střecha podstavce zároveň slouží jako pochůzí dřevěná paluba a plošina s výhledem na park a jezero. Předsazená terasa rozšiřuje restauraci směrem k jezeru. Horní vznášející se prosklená část obsahuje administrativní místnosti vedení organizace. Výsledný objekt působí lehce, přívětivě a nadčasově.“
0 komentářů
přidat komentář