Rozšíření areálu Gusswerk

Gusswerkareal Erweiterung

Rozšíření areálu Gusswerk
Adresa: Söllheimer Straße 16, Salcburk, Rakousko
Investor:Gusswerk Eventfabrik GmbH
Projekt:2011
Realizace:1.2011 - 8.2012
Užitná plocha:13168 m2
Obestavěná plocha:43003 m3


Po vyzvané soutěži na revitalizaci Gusswerk, kam byly v první fázi v roce 2005 vybrány čtyři architektonické ateliéry, následovala v roce 2011 další etapa rozšíření bývalé slévárny. Na rozloze přibližně 1,5 hektaru vyrostly nové administrativní, obchodní plochy a hotel. Rozšíření zahrnuje novou výstavbu v severovýchodní části areálu na ulici Söllheimerstraße a prostorové napojení na stávající centrum Gusswerkturm. Nově navržené objekty přejímají prostorové členění i okolní měřítko. Severovýchodní zakončení areálu je umístěné na betonovém podstavci. Ústředním motivem je kompozice lehkých translucentních objektů uspořádaných kolem venkovních cest a náměstí. Z důvodu různých výškových úrovní disponuje návrh dvěma “přízemími“, která spojují areál s okolní ulicí. Nově navržené objekty mají rovněž industriální charakter, což je nejlépe patrné na okenních otvorech a strohých interiérech.
LP architektur
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od LP architektur