Rodinný dům v Černošicích

Rodinný dům v Černošicích
Projekt:2008
Realizace:2014
Užitná plocha:195 m2
Zastavěná plocha:202 m2
Plocha pozemku:903 m2
Obestavěný prostor:948 m3


Urbanismus
Pozemek určený pro stavbu rodinného domu se nachází ve vnitřní části obce Čermošice. Pozemek je výrazně svažitý jihovýchodním směrem, ke komunikaci. Z této komunikace je také pozemek přístupný, na hraně pozemku je umístěna samostatná garáž se skladem částečně zapuštěná v terénu. Dům v půdorysném tvaru "L" je orientován podél západní a severní hranice pozemku, otevřený dálkovým výhledům jižním a jihovýchodním směrem. Vymezuje tak v centrální části pozemku v návaznosti na obytné místnosti pobytovou plochu, která je od komunikace oddělena výškovou separací a hmotou garáže.

Architektura
Hmota domu je hranol zalomený do neortogonálního tvaru "L", který se v severovýchodní části zvedá do druhého podlaží a je ukončen formou konzolovaného tubusu. Stejným motivem dům začíná na svém jihozápadním konci. Dům je posazen ve vyšší části pozemku tak, aby byl maximálně separován od komunikace a zároveň se uplatnily dálkové výhledy. Dům je jednotně opláštěn dřevěným obkladem v přírodním odstínu. Objekt se otvírá velkými prosklenými plochami na celou výšku podlaží jednak dálkovým výhledům z "tubusů", zároveň jižním a jihovýchodním směrem do pobytové části vymezené a uzavřené tvarem domu. Toto prosklení je formou meziokenních cembonitových panelů sdružené do průběžného jednotného celku. Panely jsou záměrně pojednány v antracitovém odstínu, shodně s rámy oken. Ostatní  otvory jsou funkčně rozmístěné štěrbiny, osvětlující převážně podružné místnosti.
Hmota garáže je z velké části zapuštěna do svahu, který na ni přebíhá ve formě zelené střechy. Garáž je obložena gabionovými koši. Oplocení je z žárově zinkované ocelové konstrukce s výplní z tahokovových sítí, resp. svařovaného ortogonálního pletiva. Garážová vrata jsou stejně jako rámy oken domu v antracitovém odstínu.

Dispozice
Garáž pro parkování dvou osobních automobilů je umístěna samostatně u hranice pozemku, v jeho spodní části. Součástí garáže je průchozí sklad. Na něj navazuje přístupový chodník se schody vedoucí na zpevněnou plochu (terasu) před domem umístěným v horní části pozemku. Z této plochy se nastupuje do zádveří, umístěného ve střední části domu. Zádvěří je součástí jednopodlažní denní obytné části, na tu přímo navazuje dvoupodlažní část soukromá. Ve velkém podélném obytném prostoru jsou řazeny postupně kuchyň, jídelna, obývací pokoj a relaxační kout (čítárna). Soukromá část se skládá ze čtyř plošně shodných pokojů, po dvou v každém podlaží, jež budou využívány dle aktuálních potřeb rodiny. Na každém podlaží je k pokojům přičleněna jedna koupelna. V patře je navíc umístěna šatna v návaznosti na pokoj, který bude využíván jako ložnice rodičů. V přízemí je wc umístěno samostatně, bude využíváno i pro obytnou část. V severozápadním rohu je umístěna skladová a technická místnost, přístupná ze schodišťové haly.                               

Konstrukční řešení   
Rodinný dům je založen na betonových základových pasech. Stěny jsou vyzděny z keramických cihelných bloků v kombinaci se železobetonovými pilíři. Stropy jsou monolitické železobetonové. Stěny jsou obloženy prkny z tepelně upraveného dřeva na dřevěném roštu s vkládanou minerální tepelnou izolací. Okna jsou hliníková s izolačním dvojsklem,  převážně posuvná. Střecha objektu je plochá s hydroizolační vrstvou z PVC. Ve střeše jednopodlažní části je umístěn podélný systémový světlík z hliníkových rámů s izolačním dvojsklem. Veškeré klempířské prvky jsou vyrobeny z titanzinkového plechu. Zábradlí lodžie v prvním i druhém podlaží je z čirého bezpečnostního skla. Garáž je vyzděna z betonových tvárnic a obložena kamenným obkladem v žárově zinkovaných koších. Strop garáže je rovněž železobetonový monolitický. Střecha je plochá s vegetačním souvrstvím a hydroizolační vrstvou z PVC. Garážová vrata jsou systémová sekční z plechových lamel s výplní z PUR pěny.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
dobře sedí
ZF
17.12.15 12:44
zdařilá dispozice
Sl. Kuchovský
19.12.15 01:17
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od VYŠEHRAD atelier