Rodinný dům s ateliérem

Rodinný dům s ateliérem
Konzultace:Milan Stehlík, Alena Stehlíková
Projekt:2006-07
Realizace:2007-09


Dům pro umělce, který ke své práci intenzivně využívá exteriér i interiér domu a je milovníkem tepla a slunce. Prosklené plochy a barevnost fasády z vlnitého plechu odráží charakter jeho obyvatel.
Umístění rodinného domu je dáno tvarem pozemku a jeho orientací ke světovým stranám. Dům reaguje na stávající komunikaci na jižní - přístupové straně parcely. Na hranici stavební čáry pozemku je navržena dílna a kryté parkovací stání. Tímto dům získává cennou klidovou zónu jež je zároveň využívána jako pracovní (i výstavní) prostor sochaře. Vlastní RD vyrůstá na nejvzdálenější hranici zastavění sousední parcely, což umožňuje orientaci západní prosklené fasády do sadových částí okolních pozemků. Dům využívá mírné svažitosti pozemku a zvedá se směrem k exponovanému výhledu na horizont lesa. Tomu odpovídá gradující uspořádání místností, jež se promítá i na fasádě. Objekt RD vychází z velmi jednoduché kompoziční hmoty, ze které vystupuje pouze prosklený hranol atelieru. V místě vysunutí atelieru se zvedá jinak rovná střecha a vytváří prostor půdního pokoje. Terasa lemující západní stranu objektu a  vypínající se na severní straně napomáhá vzájemnému propojení obytných ploch interiérů s pobytovými plochami exteriérů.
Dům je z větší části vyzděný, zateplený minerální vatou s odvětrávanou fasádou i střechou.
0 komentářů
přidat komentář