Hlavní sídlo společnosti GL Events

Hlavní sídlo společnosti GL Events
Autor: Odile Decq
Umělecká spolupráce:
Felice Varini 

Adresa: 59 Quai Rambaud, Lyon, Francie
Realizace:2014
Užitná plocha:8300 m2


Nový pavilon ležící mezi dvěma řekami Rhôna a Saône navazuje na okolní lehké příhradové konstrukce. Enormně vyložená čtyřpodlažní část leží nad otevřeným atriem a vynáší ji zdvojené nosníky, které jsou vůči sobě pootočené o 86º. Velkolepé atrium prochází středem celé budovy a pomáhá s inscenací vnitřního života. Při pohledu od řeky je divák ohromen 28 metrů dlouhou konzolou vynášející čtyřpodlažní budovu. Rudý pohled je z části prosklený. Všechny čtyři prosklené fasády umělecky pojednal Felice Varini, který společně s architektkou Odile Decq vybral černobílé fotografie dokládající původní industriální prostředí, které muselo ustoupit novým objektům. Na fasádách tak vznikla dvojznačná hra s opacitou a průhledností.
Odile Decq
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Odile Decq