Rezidence Kollárova, Praha

Rezidence Kollárova, Praha
Adresa: Kollárova 14, Karlín, Praha, Česká republika
Investor:Real Estate Karlín – Palác, a.s.
Projekt:2003
Realizace:2005
Užitná plocha:1522 m2
Plocha pozemku:950 m2
Obestavěný prostor:598 m3


Stávající uliční objekt je součástí neporušené východní uliční fronty Karlínského náměstí v blízkosti kostela Cyrila a Metoděje. Typický městský blok v této části Karlína je složen z jednotlivých obdélníkových pozemků, jejichž kratší strana tvoří uliční frontu. Předmětný pozemek má zmíněný charakter se stávajícím objektem v kratší západní straně obdélníka s průčelím do náměstí. Dvorní prostor je otevřen na východní stranu, kde sousedí s budoucím prostorem parku kolem nových budov Corso II a Corso III. Stávající objekt byl postaven koncem 19. století ve výšce tří podlaží a je nemovitou kulturní památkou.
Nový objekt dostavby navazuje na výškovou hladinu stávající okolní zástavby a nepřekračuje výšku hřebene stávajícího uličního objektu. Hlavní objekt je umístěn podél stávající štítové zdi na severní hraně pozemku tak, aby všechny navržené byty mohly využít jižní fasádu.   
Navržená kompozice dostavby postavená na myšlence zužující se třípodlažní hmoty směrem k parku Corso nabídne z bytů výhled východním směrem k parku a maximální využití jižní fasády. Menší objekt ve formě samostatné třípodlažní vily je umístěn ke štítové stěně na jižní straně pozemku s výhledy západním a východním směrem. Tímto gestem je zmenšen negativní impakt masivní štítové stěny na jižní straně pozemku. Napříč parcely je umístěn pouze jednopodlažní objekt garáží ukončený bytem  s vlastní zahradou tak, aby nebylo blokováno optické propojení prostoru dvora a prostoru parku.
Fasády objektu směrem k parku Corso jsou maximálně prosklené a stávají se prvním fragmentem nové fasády okolních objektů směrem k budoucímu parku, který vznikne na místě původních továrních hal. Vztah k parku je podpořen vytažením dvou horních podlaží nového objektu za hranici pozemku ve formě velkého dynamického arkýře.
Princip vertikálního komunikačního jádra je založen na využití stávajícího schodiště pro obsluhu obou objektů, tj. stávajícího a nového. Stávající objekt je obsloužen jako dnes z hlavních podest schodiště. Nový objekt je obsloužen z mezipodest stávajícího schodiště pomocí několika vyrovnávacích stupňů. Výtah, který je umístěn těsně vedle stávajícího schodiště má výstup na obě strany a staví ve všech úrovních. V přízemí je umožněn průchod ze dvora do budoucího parku. Střecha garáží je využita pro privátní zahrady přilehlých bytů v 2. NP.
Konstrukci nového objektu tvoří železobetonový stěnový skelet se zateplenou fasádou. Okna jsou dřevěná Eurookna s žaluziemi. Zábradlí na balkonech a terasách je tvořeno  výplněmi z mléčného skla, s konstrukcí z galvanisovaných ocelových profilů.
Fasády je provedena v kombinací probarvené omítky, desek Trespa a obkladů ze zinkového plechu.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Vydarene
A.J.K.
10.04.09 08:14
To je paráda
Ing.pavel Starý
16.04.09 09:56
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Šafer Hájek Architekti