Revitalizace restaurace U Glaubiců

Revitalizace restaurace U Glaubiců
Adresa: Malostranské nám. 266/5, Malá Strana, Praha, Česká republika
Projekt:2016
Realizace:2017


Byli jsme osloveni, abychom navrhli kompletní revitalizaci interiéru, která neohrozí tradiční charakter a zvýší celkovou úroveň i kapacitu proslulé hospody. Nesnadné hledání ideální kombinace starého a nového vedlo k velmi citlivému přístupu založenému především na změně atmosféry a akupunkturních zásazích.

Doložená historie malostranského domu U Glaubiců sahá do roku 1389, přičemž na sklonku tisíciletí prošla chátrající kulturní památka spásnou rekonstrukcí. Stav restaurace stejného jména byl sice funkční, ale daleko za prahem morální životnosti: dvě desítky let nekoordinovaných úprav se podepsaly nevhodnou barevností, osvětlením, detaily a objekty v podobě pseudohistorizujících či lehce nevkusných dekorací, svítidel, reklam apod. Celý prostor jsme od balastních prvků očistili a následně sjednotili výmalbou, mobiliářem, osvětlením, informačním systémem a kvalitními detaily. Vše smysluplné bylo zachováno. Jediné nové, zcela současné zásahy definuje černá ocel. Konkrétně se jedná o pulty na stání s jemným detailem a systém informačních svítidel, který návštěvníka provází nejdůležitějšími letopočty od vstupu až do sklepení, kde je završen levitující tabulí shrnující historii objektu. Na místě stropního otvoru se rozpíná minimalistické neformální posezení zdobené palindromy.        

Největší provozní problém představovaly oba výčepy. Jejich revitalizace a rozšíření byly provedeny v tradičním duchu, což se týká i drobných úprav dispozice. Stávající mobiliář a svítidla definující současný charakter pivnice byly zachovány v nejvyšší možné míře a nekontrastně doplněny. Přibylo nepřímé osvětlení a jednotný orientačně-komunikační systém ručně psaných tabulí a písmomalířských nápisů na zdi. Výrazné ztlumení a úprava osvětlení zdůraznily atmosféru a odlišný charakter gotického sklepení. Historicky relevantní roztáčená výmalba vhodné barevnosti místo přepálených odstínů. Část lavice, která byla uříznuta kvůli rozšíření výčepu, opětovně využita před toaletami místo omšelého sofa. Sražené rohy místo plastových lišt. Jednoduché černé kruhy místo přezdobených rytířských lustrů. Skrytí elektrických rozvodů a výměna plastových vypínačů a zásuvek za keramické. Projekt byl konzultován s památkaři, restaurátorem a architektem poslední rekonstrukce z roku 1998. Zásadní byla téměř každodenní přítomnost na stavbě během náročné rekonstrukce za provozu a především spolupráce se skvělými řemeslníky.
NEUHÄUSL HUNAL
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od NEUHÄUSL HUNAL