Rekonstrukce okolí Dianina chrámu

Rekonstrukce okolí Dianina chrámu
Adresa: C/ Romero Leal, C/ Santa Catalina, Merida, Španělsko
Investor:Consorcio Ciudad Monumental Histórico-Artístico y Arqueológica de Mérida
Projekt:2006
Realizace:11.2009 - 02.2011
Užitná plocha:2158 m2


Španělský architekt José María Sánchez García ztvárnil po vzoru antických agor prostor kolem Dianina chrámu v Méridě. Dvoupodlažní betonová platforma má přibližně stejnou výškou jako přilehlých chrám. Balkonový pás umožňuje návštěvníkům obcházet chrám ve zvýšené úrovni. Betonová konstrukce i další povrchy mají podobně jako u starých římských fór zemité zbarvení.Projekt znovuoživuje prostředí kolem Dianina chrámu v Méridě, který v římských dobách tvořil centrum města. Příležitost pracovat v místech s takovým historickým a archeologickým významem současně znamenala od samého počátku brát v úvahu původní stopou, aby výsledný projekt mohl znovu nabýt prostorovou atmosféru z římského období, avšak za použití moderního jazyka.
Tato situace nás přiměla k tomu nepojímat architektonické řešení od samého počátku jako cosi uzavřeného nebo předem daného. Naopak jsme pracovali daleko flexibilnějším způsobem definujícím pravidla jak se na místě chovat, tj. syntaxe samotného projektu, aby byl schopen absorbovat všechny nepravidelnosti a změny v důsledku archeologických nálezů bez ztráty smyslu původního konceptu. Vše vznikalo v průběhu pěti let během archeologických prací, vytvoření projektu a stavebních prací. Plán počítá s obvodovou stavbou s různou skladbou splétající okraje návrhu s městem a vytvářejícím kolem chrámu rozlehlé náměstí. Profil platformy ve tvaru písmene L či zvýšená promenáda (která se nachází ve stejné úrovni, uvolňuje úroveň archeologických vykopávek v přízemí, umožňuje návštěvníkům zakusit k chrámu nový vztah) a nosnou stěnou (která tímto zarámování dodává chrámu na vyšší hodnotě a odizoluje jej od okolních staveb).
Mezi obvodovým pásem a městem se nachází zavěšené boxy sloužící ke komerčním a kulturním aktivitám. Spíše než běžnou stavbou je tak projekt zvýšenou platformou, plovoucí strukturou schopnou vytvořit ve městě novou vrstvu zaplněnou funkcemi.
Kvůli obnovení římské stopy v přízemí je obvodový pás umístěn co nejdále od chrámu ke kraji pozemku a dává co největší prostor veřejnému náměstí. Původní posvátná část je krytá, respektuje římské archeologické rysy, které jsou součástí posvátného prostoru: chrám, postranní vodní nádrže, crypto-portico a římská zeď, která je dnes začleněna do náměstí.
Zvýšená plošina, která se nachází ve stejné výšce jako chrámová podnož, umožňuje návštěvníkům sledovat chrám, jako by sami byli uvnitř. Takto zgeometrizované okolí chrámu pomáhá lépe porozumět vyčištěnému prostoru a není rušeno různorodostí zadních částí okolních stávajících domů.
V zadní části obvodového pásu se platforma proměňuje v rytmické střídání pevných hmot se vzdušnými atrii. Prostřednictvím hmot a vnitřních dvorů se definuje nové uspořádání světla a stínu na náměstí.
Nové prostory jsou zhmotněny prostřednictvím současné interpretace materiálů, které byly součástí římského prostoru. Celé náměstí bude mít jako původně zemitou úpravu. Obvodový pás je zhotoven jako umělý kámen z vápence s podobnou barevností jakou má žulová podnož chrámu. Nemluvíme zde však o betonu jako takovém, ale o teplejším umělém kameni zhotoveného z materiálu nalezeného v okolí.
autorská zpráva
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...Teda,...
šakal
22.08.11 12:03
re
ivo
22.08.11 02:31
Postavit nic
gallina-scripsit
22.08.11 04:00
Postavit nic - umrtvení
Vích
23.08.11 08:21
...
Daniel John
23.08.11 02:04
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od José María Sánchez García