Rekonstrukce administrativní budovy a dostavba vzorkovny Sapeli

Rekonstrukce administrativní budovy a dostavba vzorkovny Sapeli
Adresa: Pávovská 15a, Jihlava, Česká republika
Investor:Sapeli, a.s.
Projekt:2006-09
Realizace:11/2009 - 08/2010


Cílem investora bylo vytvořit výraznou, nezaměnitelnou, dobře dostupnou  a  zvoucí  „bránu  do světa dveří“, která svým výrazem osloví – vtáhne - do svých „prezentačních útrob“ každého potenciálního klienta pohybujícího se v okolí.

Stavba se nachází v zastavěné severní části města Jihlavy, část Bedřichov, v průmyslové zóně při ulici Pávovská. Dostavbou k původní administrativní budově vznikla samostatná expozice pro prezentaci společnosti SAPELI, a.s. Administrativní budova byla nadstavěna o jedno podlaží a zastřešena plochou střechou a její vzhled byl výrazově sjednoceny s dostavěnou vzorkovnou.

Dostavba vzorkovny je navržena v místě stávajícího vjezdového portálu. Objekt vzorkovny je hmotově a tvarově navržen tak, aby mohl i plnit funkci symbolické „brány“ nejen do areálu (i pro nákladní vozidla). Stávající budova je s dostavbou propojena v přízemí vrátnicí(pro zaměstnance) a ve 2.NP proskleným spojovacím krčkem.

Hlavními použitými materiály jsou beton, kov a sklo. Prosklené stěny odlehčují strohou hlavní hmotu vzorkovny. Odlehčení zvýrazňují i z uličního pohledu subtilní sloupy nesoucí vzorkovnu.

Sjednocení nové přístavby se stávající budovou je tvarem nadstavby 3.NP (plochá střecha), technický vzhled dodávají stávající budově nové předsazené kovové lamely. Akcentem je  vstupní (klientský) tunel (tubus) se schodištěm vyrovnávajícím výškovou úroveň mezi venkovní volnou plochou a podlahou vzorkovny. Tunel je v dolní části „uložen“ v jezírku, jehož část přemosťuje lávka vedoucí do tubusu.

Boční obvodové nosné železobetonové stěny z exteriéru jsou  opatřeny opláštěním z fasádního profilovaného plechu  a vloženou tepelnou izolací. Uliční a dvorní fasáda vzorkovny je tvořena proskleným pláštěm s lemováním obkladem ze zavěšených sklovláknobetonových desek.
Svislé nosné konstrukce 1.NP a 2.NP vzorkovny jsou navrženy z prefabrikovaných obdélníkových sloupů vylehčených otvory oválného tvaru. V 2.NP jsou navrženy monolitické železobetonové stěny na kratších stranách obdélníkového půdorysu stavby.

Vodorovné nosné konstrukce vzorkovny jsou navrženy jako železobetonové desky s průvlaky. Ve stropní desce nad vzorkovnou je navržen otvor pro pevný střešní světlík.

Pro vstup návštěvníků vzorkovny je navržen vstupní tubus z prostorové příhradové ocelové konstrukce z uzavřených profilů.

Nosnou konstrukci tubusu tvoří průchozí parametricky navržená  příhradová prostorová ocelová konstrukce. Jednotlivé prvky tvoří čtvercové nebo obdélníkové profily trubek. Tato konstrukce tvoří jak obě boční stěny tubusu, tak i strop a podlahu. Konstrukce má délku asi 33,5 m, šířku 2,5 m, výšku asi 3,5 m a je rozdělena na 3 montážní celky. Uložení konstrukce ve 2.NP vzorkovny je nesymetrické, svislé síly přenáší podepření u nosného sloupu vzorkovny. Všechny prvky jsou navrženy jako obdélníkové trubky. Ve spodní části je konstrukce kotvena do železobetonové konstrukce jezírka s vloženým posuvným ložiskem. V horní části je konstrukce zakotvena do železobetonového sloupu a podlahy v 1.NP.

Uvnitř tubusu je navrženo schodiště se schodnicemi z plechu a stupnicemi a podstupnicemi z pororoštu. Vnitřní prostor je prosvětlen liniovou šroubovicí z leddiod. Tubus je opláštěn děrovaným plechem ve firemním odstínu červené barvy.

Zastřešení vzorkovny je tvořeno plochou střechou o spádu 1,5°. Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovou stropní deskou s průvlaky v obou směrech a s železobetonovými atikami. Spád ploché střechy je vytvořen spádovými deskami tepelné izolace.

V prostoru před areálem je vytvořeno dostatečné zázemí pro parkování klientů, na které navazuje za bránou do areálu  parkování zaměstnanců a kryté parkování pro vedení společnosti, které umožňuje zaparkovat  a od automobilu přejít do budovy  „suchou nohou“.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
detail
konstruktér
01.02.11 05:47
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ARCHICON, s.r.o.