Rekonstrukce a přístavba mateřské školy

Rekonstrukce a přístavba mateřské školy
Investor:Město Frenštát pod Radhoštěm
Realizace:2010


Stávající budova mateřské školy byla plně využita a prostory neposkytovaly žádné další rezervy pro rozšíření. Objekt byl postaven v 70. letech minulého století v klasickém schématu tohoto typu zařízení. Tento  typologický druh byl běžně stavěný v 70. letech na celém území ČR. Budova sloužila svému účelu doposud, ale vzhledem k stavebně-technickým postupům v době její realizace, byly na budově velmi zřetelné stopy degradace stavebních částí a bylo nutno přistoupit k celkové sanaci a rekonstrukci stavby. Objekt je dvoupodlažní s technickým průlezným suterénem.
Nové rozšíření o nový pavilón je situováno v severozápadní části stávající zahrady. Stávající zahrada je poté celkově upravena a vybavena novým dětským mobiliářem.
Na začátku spolupráce investor nejprve zadal u architekta studii rozšíření provozu stávající MŠ do prostoru stávající rovné střechy - nově by se vybudovalo 3.np. Tato studie byla vzhledem k blízké platnosti vyhlášky č. 24/2008 Sb. zamítnuta. Na základě dalších konzultací, bylo nalezeno nové řešení ve vybudování nového dvoupodlažního nepodsklepeného pavilónu v severozápadní části uzavřeného areálu mateřské školy. Stavebním programem bylo dále dohodnuto, že dojde k celkové opravě stávající budovy spojené s drobnými stavebními úpravami. V průběhu dalších jednání vyplynul požadavek na úpravu stávající budovy v rámci řešení bezbariérovosti.
Stavba se nachází v centrální části Frenštátu, na ulici vedoucí z centra do zóny vyšší občanské vybavenosti. Terén stoupá jihovýchodním směrem kolmo na stávající budovu. Nová přístavba využívá prudké terénní vlny, která pozemek vymezuje na dvě úrovně v prostoru vstupu do budovy. Dále došlo k rekonstrukci příjezdové komunikace a celkové úpravě zahrady a dětských hřišť.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Janda + Zezula architekti