Přestavba hradního kopce v Pombal

Přestavba hradního kopce v Pombal
Spolupráce:Vanda Maldonado, Inês Stoffel
Adresa: Rua da Encosta do Castelo, Pombal, Portugalsko
Investor:Město Pombal
Realizace:2011
Užitná plocha:48650 m2


foto: Petr Šmídek, 2013
V uplynulých dekádách byl chátrající hrad v Pombal a jeho okolí odsouzeno k odloučení od historického centra ležícího na jeho úpatí. Pro běžného obyvatele města vytvářel hrad pouhé pozadí při jejich každodenním životě, byl spíše odkazem na historii města než aktuálním dějištěm. Projekt nového uspořádání hradního kopce v Pombal byl iniciován městským úřadem se záměrem znovu oživit tuto oblast.
Ze zadání vznikly objekty, které by napomohly k častějšímu využití historické oblasti místními obyvateli i turisty. Cílem projektu bylo, aby se nově navržené objekty jasně vymezily vůči okolní přírodě a stávajícím historickým prvkům v pozadí. Nové zásahy však nemají potřebu soutěžit s původními objekty ani přírodou. Aby se toho podařilo dosáhnout, skládá se projekt z celkem tří částí s odlišným přístupem.
V první části na jižním a západním svahu kopce se návrh zaměřuje na plynulou komunikaci. Hlavní myšlenka se odvíjí od vytvoření a zvýraznění spojení mezi městskou oblastí na úpatí hradního kopce, cesty podél svahu a besídky poskytující úkryt a podporující různorodé spojení s přírodou. Použité materiály jsou výhradně omítané stěny, kámen, kamínkové cesty a dřevěné objekty.
Ve druhé části kopce v okolí hřbitova se návrh zaměřuje na topologickou infrastrukturu. Parkoviště i přilehlé zázemí bylo navrženo jako topografické prvky, betonové stěny podpírají mezi ostrými výškovými přechody jednotlivých úrovní.
A konečně třetí část obklopující zdi hradu se zaměřuje na jeho posílení a zdůraznění historického odkazu. Z toho důvodu byl vstup do hradu z 12. století kompletně přebudován včetně dolní nástupní plošiny. Bylo také kompletně přestavěno okolí kostela Santa Maria ze 16. století, aby poskytlo více veřejného prostoru a mohlo sloužit jako jeviště při různých kulturních aktivitách. Pro tuto část byl použitý místní vápenec, z něhož jsou postavené původní historické části: ruiny hradu a kostela.
Na spojnici těchto dvou částí je navržena kavárna, která je nově přidaným prvkem přitahujícím návštěvníky z okolí. Ke zvýraznění jejího umístění v celém areálu je celá kavárna postavena z oceli s fasádou a střechou cortenových plechů. Toto řešení jasně odlišuje nový prvek od dochovaných částí, ale přesto souzní s identitou místa. Tímto projektem jsme chtěli vytvořit jemnou rovnováhu mezi přírodou a lidským výtvorem.
comoco arquitectos
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od comoco arquitectos