Poštovní úřad ve Vratislavi

Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Poštovní úřad ve Vratislavi
Adresa: ul. Z. Krasińskiego 1, Vratislav, Polsko
Realizace:1926-29


Když se Max Berg na přelomu roku 1920/21 zabýval projektem na přestavbu centra Vratislavi, byl pro něj výškový dům ideální formou moderní veřejné budovy. Přes vášnivé diskuze se ve velkém stylu podařilo Heinrichu Rumpovi realizovat budovu městské spořitelny (1929-32) a Lotharu Neumannovi budovu poštovního úřadu (1926-29).
Poštovní správa získala protáhlý pozemek na východním okraji historického centra již v roce 1915. Výsledná podoba byla silně ovlivněna poštovním stavebním radou Lotharem Neumannem. Ve své době poštovní úřad dotvářel městský blok. Hlavní průčelí otevírající se do ulice Krasińskiego je dlouhé 142 metrů. Obsáhlý stavební program i urbanistické situování si na konci ulice Traugutta vyžádalo umístění výškového obytného domu. Jedenáctipodlažní objekt tvoří ocelový skelet s obkladem a výplňovým cihlovým zdivem. Zatímco z dálky působí objekt mohutným dojmem, tak z blízky měřítko zjemňuje bohatá ornamentální výzdoba a výtvarná detaily členící průčelí: římsy, atiky, špalety z keramických tvárnic tmavočervené fasády s dekoracemi od sochaře Felixe Kupsche. Vnitřní výzdoba se bohužel nedochovala. Okna ve schodišťové hale byla zasklena barevnou mozaikou, zábradlí bylo opatřeno tepanými plastikami postav od českého uměleckého kováře Jaroslava Voňky, stěny a pilíře přepážkové haly byly obloženy glazovanými kachlíky a nástěnnými malbami od Bruno Waltera.
Z původní blokové zástavby zůstal stát dnešní poštovní úřad osamocen. Za povšimnutí stojí jeho funkcionalistické vnitřní uspořádání uzavřené do expresivního neogotického pláště. V současnosti je budova využívána jako muzeum pošty a spojovací techniky.
0 komentářů
přidat komentář