Polyfunkčný dom Ingsteel

Polyfunkčný dom Ingsteel
Investor:Ingsteel s.r.o.
Projekt:2001-04
Realizace:2004-05


Stvárnenie objektu vychádza z daností riešenej lokality, funkčnej náplne objektu ako aj samotného dispozične–prevádzkového riešenia. Prioritne sa však viazalo na filozofiu a činnosť investora. Objekt na strane jednej prezentuje svojim stvárnením a výrazom súčasný dizajn a súčasné znalosti riešenia fasád, na strane druhej sa však pokúša o jednoduchosť výrazu, ktorá je poeticky ozvláštnená plasticitou zakrivenia fasády. Vzhľadom na spomenuté atribúty majú dve strany fasád objektu inú charakteristiku, avšak vo výslednom výraze pôsobí objekt celistvo a jednotne vo výraze. Predovšetkým východná a južná fasáda sa cez celo presklenú dvojvrstvovú stenu otvára do Tomášikovej ulice a hlavovou časťou objektu akoby smeruje do centra Ružinova. Súčasne plní utilitárnu funkciu ochrany pred slnečným žiarením. Zadná západná fasáda bude pôsobiť otvorenejším dojmom s otvormi s pohiblivými horizontálnymi žalúziami a v koncovej časti objektu s otvormi loggií bytovej časti. Polyfunkčný objekt bude z parteru odľahčený zasunutím I. nadzemného podlažia. Architektonicko–výtvarné pojednanie objektu, použité materiály, riešenie detailov, farebné riešenie, dotvorenie spevnených aj zelených plôch v kontakte na objekt len umocňujú celkový výraz tohto polyfunkčného objektu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonická kancelária ZÁVODNÝ AA