Polyfunkční dům 'Orchidea'

Polyfunkční dům 'Orchidea'
Adresa: Pražská ulice, Kolín, Česká republika
Investor:HP–stavební
Projekt:2006-07
Realizace:2007-08
Užitná plocha:968 m2
Zastavěná plocha:338 m2


Polyfunkční objekt se nachází v historickém území města, ulice Pražská ústí do centra historické části – Karlova náměstí a přímo sousedí se zámeckým areálem. Po nutné demolici objektů při ulici Pražské – nízkého rohového objektu zvaného Orchidea a k proluce přilehlých bytových objektů v havarijním stavu bylo zpracováno několik studií na dané území. Záměrem výsledného zpracování bylo využití pro polyfunkci, tj. v podstatě zachování všech stávajících funkcí a jejich uzpůsobení dnešním požadavkům. Návrh zdůraznil a doplnil historické vazby – koncept propojení průchody snížením středové části, navázáním bytových objektů a zakomponováním stávající hodnotné zeleně. Výškově i tvarově složitý pozemek – hloubka 5 m, zachování přístupu do areálu zámku (ve stávajícím stavu proluka) byl vyřešen základním členěním hmot do 3 hlavních celků:
1/ na stávající objekty navazují 2 objekty dostavby, respektující hmotou i základním tvaroslovím stávající hmotu, členění fasády, linie římsy. Objekty jsou bytové s obchodním parterem
2/ střední část se současným architektonickým tvaroslovím (kov, sklo) – dříve proluka – respektuje výškově i možností propojení souvislosti s areálem zámku, který průchody i průhledy je jakoby vtažen do ulice a pocitově i fakticky s ní spojen. Objekt má funkci služeb.
3/ Rohový objekt ústící do náměstí Republiky podél ulice Pražské a Sokolské má klasicky rohový dominantní charakter, náplň kanceláře a služby. Je koncipován záměrně v jednoduché formě tak, aby nekonkuroval objektům v historické lokalitě, avšak nezanikl (karmínová barva fasády)
Jana Chmelová, Jiří Slaba
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
červená
Eva Posseltová
30.06.09 11:54
zobrazit všechny komentáře