Polyfunkční dům – Budějovická

Polyfunkční dům – Budějovická
Adresa: Budějovická, Krč, Praha, Česká republika
Investor:DESTINATION GROUP a.s.
Projekt:2004 - 2008
Realizace:2009 - 2011


Pozemek je v nárožní poloze na křížení ulic Rodvinovská, Budějovická. Dům má podle tvaru pozemku trojúhelníkové půdorysné schéma. Celá koncepce je založena na kompozici dvou nárožních desek kopírujících klínovitý tvar pozemku jež se v nároží nesetkávají.  Prosklené prolomení v ukončení nároží přispívá k odlehčení celé hmoty. Obklad těchto dvou desek je realizován z fasádních panelů Trespa. Rozšířené části 1.NP jsou opticky co nejvíce propojeny s terénem a proto je zde navržen kamenný obklad. Ostatní časti jsou omítány šedou omítkou. Do ulice Budějovické se dům přizpůsobuje uliční čáře kterou vytváří sousední objekty a tuto hranici překračuje pouze soklem garáží, která jsou v 1. np a vytváří podestu přístupnou z chodníku ulice Budějovická a umožňuje přímý přístup do obchodních ploch.
Na sever do ulice Budějovická, kde je nejvyšší bod pozemku, má dům fasádu se třemi nadzemními podlažími, přičemž část třetího nadzemního podlaží je uskočeno z důvodu lepšího hmotového napojení na stávající objekt na přilehlé západní straně. Do ulice Rodvinovské má objekt fasádu již čtyřpodlažní, přičemž opět část posledního podlaží je ustoupené.
Hlavní vstup do objektu je navržen z  ulice „Budějovické“ do druhého nadzemního podlaží (2.NP) zde jsou umístěny: Recepce se vstupní halou, obchodní plochy a služby. Dále pak sociální zázemí a vertikální komunikace. První nadzemní podlaží je přístupno pouze z ulice Rodvinovské a to jednak prostor garáží a pak vedlejším vchodem technické zázemí domu. Ve třetím nadzemním podlaží je umístěna bytová jednotka s možností záměny za administrativu. Poslední podlaží (4.NP) je využito opět pro byt nebo administrativu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier 6, s.r.o.