Penzion ve Vacově

Penzion ve Vacově
Projekt:1998
Realizace:1998-99
Užitná plocha:902 m2
Zastavěná plocha:577 m2
Obestavěná plocha:3780 m3


Původní objekt sloužil jako zájezdní hostinec s vlastním hospodářským zázemím. Komplex se nachází na hlavní silnici procházející napříč obcí.
Návrh přebírá původní hmotovou konfiguraci tří jasně definovaných křídel vymezujících dvůr. Stavebně-technický průzkum potvrdil rozsáhlé poruchy v nosných konstrukcích středního křídla, a proto bylo rozhodnuto o jeho stržení. Místo potřebuje získat novou energii, kterou je možno vytvořit pouze radikálnějším zásahem - obětovat leccos původního čistotě a funkčnosti nového. Proto jsou kromě středního křídla odstraněny i přístavky. Přední zděná budova je hmotově upravena (zrušení polovaleb), zadní objekt bývalé stodoly zůstává bez tvarových změn, jeho kamenné zdivo je odkryto a vyspárováno. Mezi tyto původní kompoziční protipóly se sedlovými střechami je vložena výrazově nová, dvoupatrová vestavba s plochou střechou. Má kombinovanou konstrukci ze zdiva a lepeného dřeva, prosklené boční stěny mají vnést do prostředí nový prvek a zároveň opticky propojit dvůr s pobytovými chodbami penzionu. Podélná osa nové vstupní haly pokračuje dále rastrem sloupů vestavby a promítá se až do bývalé stodoly. Tato osa tvoří komunikační páteř s návazností na jednotlivé celky - pivnici, restauraci se salonkem, pobytový dvůr, pokojovou a rehabilitační část. Přesunutím varny a skladové části do přízemí vestavby jsme získali možnost zásobovat komplex bezkolizně z vlastní komunikace podél západní hrany pozemku.
Architektonická koncepce je založena především na prolnutí nových prvků s původními, na jejich interakci. Hlavní budova dostává nový řád ve formě zvětšených vertikálně orientovaných oken. Dominujícím prvkem vestavby je časté použití lepeného dřeva. Prosklené stěny jsou chráněny proti přehřívání venkovními dřevěnými žaluziemi. Ty zároveň dávají transparentnímu plášti dělení a měřítko vhodné do venkovského prostředí. Stodola byla prořezána několika otvory, původní pěkný prostor s otevřením do krovu byl zachován ve formě klubovny.
Parkoviště i zásobovací komunikace jsou ozeleněny zatravňovacími rohožemi, plocha dvora je vydlážděna kombinací klinkerové dlažby a štípaných kamenných desek. Na dvoře a před východní fasádou jsou vysazeny stromy (lípa), betonové zdi dvora porostou popínavou rostlinou.
Řešení interiérů s minimem mobiliáře je založeno na vlastním působení a provázání jednotlivých prostor. Stejně jako v exteriéru se snažíme požívat jednoduché přírodní materiály a přiznané konstrukce. Restaurační zařízení i pokoje jsou vybaveny atypicky navrženým nábytkem.
Je zcela nezbytné vyzdvihnout výjimečný přístup investora, který při všech fázích projektu i realizace velmi fundovaně respektoval navrženou koncepci, díky němuž se podařilo záměr realizovat až po takové doplňky, jako je vlastní orientační systém, návrh loga a grafiky penzionu, výběr porcelánu i dalšího zařízení.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od VYŠEHRAD atelier