Pavilon v Roosendaal

Pavilon v Roosendaal
Spoluautoři:Jorrit Spel, Chimo Villa Belda
Adresa: Nieuwe Markt 23, Roosendaal, Nizozemí
Investor:Gemeente Roosendaal
Projekt:2005-09

Realizace:6.2009
Užitná plocha:620 m2


V roce 2001 se Roosendaal (malé město na jihozápadě Holandska) rozhodlo vykázat auta z nového náměstí v centru a postavit pro ně obří dvoupatrové podzemní parkoviště. Město Roosendaal se záměrem vytvořit nové veřejné náměstí požádalo o studii urbanistickou kancelář Quadrat, která ve svém projektu navrhla vydláždit náměstí červenými a hnědými cihlami, vysadit 15 stromů a vytvořit tři východy z podzemního parkování. Nejviditelnějším a zároveň také nejdůležitějším prvkem, který naplánovali, byl oválný pavilon s restaurací a kavárnou.
V roce 2005 proběhlo nabídkové řízení pro dodavatele. Krátce předtím, než předložili svůj návrh městu, se magistrát rozhodl, že by měl zahrnovat také pavilon. Proto požádali kancelář René van Zuuka, aby ve velmi krátkém termínu (5 týdnů) navrhl pavilon včetně prováděcích výkresů. Kvůli těmto omezením nebyl čas na velké změny v urbanistickém návrhu a umístění a tvar pavilonu byl převzat z původního urbanistického návrhu.
Hlavní myšlenkou ukrytou za urbanistickým návrhem bylo, aby pavilon rozdělil náměstí do dvou částí tak, aby jste stále měli pocit, že jste na jednom velkém náměstí. Kvůli trhům, které se na náměstí konají dvakrát týdně, bylo třeba umístit terasy pavilonu nad terénem. Původně bylo možné dostat se na terasy až po průchodu pavilonem. René van Zuuk navrhl terasy tak, aby byly terasy přístupné z venku a mohli jste tak vystoupat z náměstí po šikmé střeše k jednotlivým terasám a proměnil střechu ve veřejný prostor. Vstupy ze střechy dovnitř stavby jsou vytvořeny pomocí zářezů do nakloněné plochy, čímž vzniká v každém podlaží vlastní terasa. Zbytek střechy slouží jako velké hlediště, které dovoluje umělcům vystupovat před stavbou.
Na jižní straně pavilon dosahuje nejvyšší bod. Tato část stavby vyčnívá nad hlavním vstupem do parkovacích garáží a umožňuje dennímu světlu proniknout hluboko do spodních dvou podlaží.
Aby šlo realizovat střešní zářezy a vykonzolovanou část stavby, tak hlavní nosnou konstrukci tvoří prostorová ocelová síť o rozměrech 4,2m x 4,2m a 3 metry vysoká.
Směrování sítě je shodné s umístěním vstupu do hlavní nákupní pasáže. Novým směřováním náměstí vzniká dynamičtější prostor. Zrod původní náměstí se datuje od poválečného období do 70. let, jeho architektura byla chladná a barevnost jednotvárná. Nový urbanistický návrh je přívětivější díky stromům a užitím cihel. Od začátku bylo jasné, že by nový pavilon měl ladit s tímto charakterem místa, a proto se dřevo zdálo být vhodným materiálem. Poněvadž kvalita většiny stávajících budov kolem pavilonu není příliš vysoká, musí urbanistický návrh a nový pavilon společně fungovat jako katalyzátor, který bude zušlechťovat tuto městskou část.
René van Zuuk Architekten
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
.
Matus
26.11.09 02:53
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od René van Zuuk