Pařížské centrum designu a módy

Pařížské centrum designu a módy
Budovu pařížských přístavních doků tvoří dlouhá, štíhlá, železobetonová stavba postavená na přelomu minulého století. Původně sloužilo jako skladiště zboží, které sem po Seině dopravovaly lodě a dále jej pak rozvážely povozy nebo vlaky.
Město Paříž vyhlásilo soutěž, aby na tomto místě vznikla nová stavba s  kulturní náplní. Případné zachování stávající betonové konstrukce bylo na zvážení jednotlivých účastníků soutěže. Jakob+MacFarlane se rozhodli stávající budovu ponechat a naopak ji využít, aby ovlivnila vzhled nového projektu.Původní stavba vznikla v roce 1907 jako průmyslové skladiště Port of Paris a byla první železobetonovou stavbou v Paříži (Perretův dům na Rue Fanklin vznikl o čtyři roky dříve - pozn.překl.). Tříposchoďová konstrukce je pojatá jako řada čtyř pavilonů, každý 10 m široký a čtyřmi 7.5m dlouhými poli. Na výškové úrovní odpovídající Quai Austerlitz je 10m záliv dosažitelný přímo z ulice a s dalšími zapuštěnými částmi vyvýšenými přibližně o 1.25m, což usnadňuje ukládání a vykládání materiálu při transportu.
Koncept nového projektu využívá známé metody ''Plug-Over'. Hlavní myšlenkou tohoto projektu bylo vytvořit nový vnější plášť stavby, který by se v první řadě inspiroval tokem Seiny a promenádami podél obou říčních břehů. Nová fasáda zároveň chrání stávající konstrukci a vytváří novou vrstvu obsahující většinu veřejných komunikací a doplňkového programu, jako i přidává na střechu stávající budovy zcela nové patro.
Nový konstrukční systém vynášející obvodový plášť je výsledkem metodické deformace původního skeletu budovy doků. Pro vznik nového sytému odvozeného ze stávajícího stavu byla použita rozvětvená generativní metoda umožňující 'vyrůstání' nové stavby ze staré, podobně jako nové větve vyrůstají ze stromu. Obvodový plášť tvoří především skleněné panely, ocelová konstrukce, dřevěná plošina a zatravněná střecha.
Metoda 'Plug-Over' nevyužívá jen maximum ze stavební obálky, ale dovoluje kontinuální cestu srze celou budovu z nejnižší úrovně podél Seiny až na střešní platformu a zase zpět, jistým způsobem nepřetržitou smyčku umožňující stavbě stát se součástí městského prostředí.
Bohatý stavební program je soustředěný kolem designu a módy, včetně výstavních prostorů, Francouzského módního institutu (IFM), hudebních vydavatelství, knihkupectví, kaváren a restaurace.
Jakob+MacFarlane
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jakob+MacFarlane

Knihkupectví Loewy

Jakob+MacFarlane | Paříž

Georges Restaurant

Jakob+MacFarlane | Paříž