Obytný soubor na Musilech

Obytný soubor na Musilech
Záměr
Záměrem investora je na pozemku určeném k obytné zástavbě provést výstavbu devatenácti rodinných domů včetně příjezdové komunikace. Ideou je vytvořit ucelený soubor esteticky jednotných domů v moderním a svěžím duchu, které jsou doplněny dostatečným množstvím zeleně.

Místo
Jedná se o pozemek na velice mírném svahu obráceném k jihu. Celková proporce pozemku je spíše čtvercová a tím do jisté míry definuje parcelaci, která je určena střední zklidněnou komunikací ve tvaru podkovy napojenou na ulici Na Musilech. Toto řešení nám dalo možnost navrhnout opticky velice kompaktní obytnou zónu. Celková plocha využitého pozemku je 10 020 m².

Vztah k okolní zástavbě
Pozemek se nachází na okraji stávající relativně husté zástavby rodinných domků. Vlastní záměr je navrhnout esteticky kompaktní areál, který přirozeně navazuje na okolní zástavbu, nepřevyšuje ji výškově ani hustotou zástavby, ale zároveň je hmotově, esteticky a designově naprosto svébytný.

Idea zástavby
Základem pro náš návrh je pokus vytvořit "vícestupňový" pocit domova, čímž rozumíme návrh okolí tak, aby se obyvatelé mohli identifikovat nejen s vlastním domem a zahradou, ale i s okolím, ulicí... V principu se jedná o to, vytvořit zajímavé a příjemné poloveřejné prostory, aby obyvatelé měli možnost ke komunikaci mimo vlastní pozemek, aby ulice byla místem sociálního kontaktu a ne jen průjezdu. 

Vývoj návrhu
Pozemek má nepravidelný tvar  a urbanistický návrh  zástavby se postupně vyvíjel  k finální variantě, která obsahuje 6 řadových domů, 12 dvojdomů a jeden solitérní dům. Domy jsou navrženy v šesti základních variantách
A-F. Komunikace je navržena zklidněná s integrovanou zelení.

Design domů
Domy jsou navrženy v jednotném principu moderních, hmotově a materiálově výrazných domů. Kombinace více typů a více způsobů osazení na pozemek zaručuje tvarovou bohatost a zajímavost celého areálu. V celém areálu navrhujeme  materiálovou jednotu fasádních materiálů - kombinaci dřevěných eurooken krémové barvy se skládanou fasádou v kombinaci exotického dřeva (bangkirai, IPE), které tvoří v celém areálu jednotící prvek  a  velkoplošných desek Cembonit, jejichž odstíny odlišují typy domů. 

Vnitřní dispozice je navržena u všech domů principielně velice podobná. Je otevřená a rozvinutá kolem obytného prostoru volně spojeného s kuchyní. Domy mají vždy šatnu přiléhající ke vstupní partii. V patře se nachází klidnější část, ložnice, dětské pokoje, šatna a koupelna. Konkrétní řešení je zřejmé z výkresové části.  

Materiály
Standart materiálů je následující:
Obvodové zdivo - Porotherm 30P+D zateplený min vatou tl 100 mm
Strop - železobetonová monolitická deska
Střecha - elastomerbitumenové pasy Vedag
Fasáda- bangkirai, Cembonit, VM zink quarz
Okna - eurookna, fixní lamela, K 1,4
Parapety vnitřní - Multiplex tl 30 dýhovaný
Parapety vnější - VM zinc quarz
Stěny- sádrové popřípadě sádrovápenné omítky
Příčky- Porotherm popřípadě 2 x opláštěné sdk příčky
Podlahy - anhydritové lité na kročejové izolaci
Nášlapné vrstvy - parkety, keramická dlažba, marmoleum
Schodiště - ocelové s dřevěnými nášlapy
Zábradlí - ocel lakovaná do titanově šedé barvy + kalené sklo

Celkové bilance
Pozemek:                        10 020m²
Hrubá podlažní plocha:   4244,3 m²
Čistá podlažní plocha:     3246,9 m²
Počet domů:                    19
Komunikace:                    1478,8 m²

Závěr
V návrhu jsme realizovali záměr navrhnout území, které je jednak esteticky kompaktní a moderní, ale zároveň funguje jako prostor pro kvalitní rozvoj sousedských vztahů a sociálních vazeb. Základem je důraz na hierarchii prostorů spočívající v názoru, že ulice mezi domy je poloveřejný prostor, který poskytuje větší bezpečí a intimitu než běžná ulice ve městě.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...Hm...
šakal
05.10.11 11:23
Veľmi podarené
Matej Farkaš
06.10.11 09:17
...Hm2 ...
Veronika Bayerova
06.10.11 09:15
dispozice
Eva Müllerová
06.10.11 11:39
takto to vyzerá
Lamik
08.10.11 08:34
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od CAIS ARCHITEKTI s.r.o. & ORANGE MACHINE