Obytné věžové domy Chassé Park

Chassé Park Apartments

Obytné věžové domy Chassé Park
Adresa: Nonnenveld 29, Breda, Nizozemí
Projekt:1996
Realizace:2001


Urbanistický projekt nového ztvárnění bývalého vojenského areálu východně od historického centra Bredy vypracovala kancelář Rema Koolhaase. Úpravami venkovních prostranství byl pověřen ateliér West 8 a největší realizaci celého urbanismu získal Koolhaasův dlouholetý belgický spolupracovník Xaveer de Geyter.
Obytný soubor Chassé Park tvoří pětice věží vzájemně propojených přízemní stuhou obsahující parkoviště pro kola, automobily a technické zázemí. Celková kompozice rozmístění věží působí nahodilým dojmem. Díky své vertikalitě mohl být ponechán zbytek areálu nezastavěný a nabídnout co nejvíce místa zeleni. Volný prostor mezi věžovými domy má charakter společného náměstí a sjednocujícího prvku pro všechny obyvatele.
Nejpozoruhodnější na celém návrhu je jistě výrazná odlišnost jednotlivých fasád bytových věží. V závislosti na orientaci ke světovým stranám, ostatním věžím a výhledům do okolí se fasády více či méně uzavírají. Od kompletně prosklených stěn odhalující neobvyklou křížovou nosnou konstrukci v pozadí, přes tmavé betonové panely se vsazenými mohutnými kameny až bílé režné zdivo rozčleněné pravidelným okenním rastrem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Xaveer De Geyter