Obchodní dům Tuš

Obchodní dům Tuš
Adresa: Kidričeva ulica 30, Celje, Slovinsko
Investor:Engrotus d.o.o.
Realizace:2005
V období 70. a 80. let minulého století se ve Spojených státech každých sedm hodin otevřelo nové nákupní centrum. Přibližně ve stejné době byl tento americký úkaz úspěšně transplantován a ochotně přijat také v Evropě. Slovinsko zpočátku zůstávalo pozadu, ale jakmile se naskytla šance, využilo tento fenomén až příliš, jako by to byl jediný způsob dokázat, že je také součástí vyspělého světa. V současné době jsou velké nákupní střediska – k nimž začaly být po euro-americkém vzoru připojovány další zábavní, sportovní a obchodní zařízení – vybudovány úplně všude: v nejmenších městech a vesnicích, na okraji slovinských měst a dokonce i v jejich centrech.
Tyto stavby mohou být jen stěží považovány za architekturu, pokud architekturu chápeme za něco více komplexnějšího než jen čtyři stěny a střechu, jejichž jediným úkolem je poskytovat uzavřený prostor vhodný k prodeji a oblepení stále větším množstvím reklamních ploch. Nicméně existují výjimky, mezi něž také patří nedávno dokončený obchodní dům Tuš od architekta Marjana Županče.
Budova se nachází na přístupové cestě do Celje, třetího největšího města ve Slovinsku. Je postaveno z betonových prefabrikátů a konstrukčně jako i programově je rozděleno na tři části: velký skladovací prostor vzadu, nákupní centrum uprostřed a přední vstupní část. Jako u podobných staveb znělo zadání postavit co největší možný objem, který by šlo efektivně využívat, za co nejnižší možnou cenu. Výstavba probíhala také velmi efektivně: stavba byla navržena za pouhých šest měsíců a smontována za méně než osm měsíců. Nicméně architektovi se nepodařilo splnit pouze klientovy komerční požadavky, ale také vytvořit něco víc, co nešlo předjímat a nemohlo být jako činitel zařazeno do prostého vzorce pro maximalizování zisku.
Župančův návrh přetváří svoje okolí, beztvaré průmyslové prostředí, na identifikovatelné místo; a, co je možná ještě důležitější, vyzývá naše vnímání a ukazuje, jak také může nákupní centrum vypadat. Velká kovovými plchy obložená střecha překrývá uzavřená prostor pod sebou a propůjčuje stavbě působivý skulpturální charakter. Zdá se jakoby jediným jejím účelem bylo zachytit prostor ze vzduchů obklopený stěnami; což jednou architekt Alberto Campo Baeza popsal jako prvořadý úkol domu. Velikost střechy a její tvar lze navíc zdůvodnit jako důsledek stavebního programu: na jižní straně musí zakrývat rozsáhlý parkovací plochu, a tak přesahuje více než deset metrů za vnější zdi; chodník pro pěší na západní straně vyžaduje menší převis, ale zásobovací oblast v zadní části opět vyžaduje širší zakrytí. Střecha působí, jako by se vznášela, což ještě více umocňuje její proměnlivá tloušťka. Použité detaily mohou být rovněž vysvětleny jako odpověď na účelnost – architekt se pokusil vizuálně zmírnit dopad velké a monolitické stavby, aby se jevila bližší lidskému měřítku. Udělal ji také více dynamickou a tím pádem atraktivnější pro nakupující, což se nakonec od nákupních areálů také očekává.
V průběhu navrhování a následné realizace Županč učinil několik klíčových rozhodnutí, které pomohly ke splnění praktických potřeb a následně snížily celkové náklady projektu, čímž splnily podmínky zadání. Architekt současně umožnil stavbě osvobodit se z všedního stavební programu, takže člověk je při pohledu na ni nucen říct: 'Tohle je architektura'.
Petra Čeferin A10 #11, 09-10/2006