Nový skokanský můstek Holmenkollen

Nový skokanský můstek Holmenkollen
Kopec Holmenkollen hraje významnou roli. Svým charakteristickým tvarem vytváří v panorama Oslo jasný symbol, jehož strmé svahy se zvedají k obloze, přinutí vás zaklonit hlavu a z vrcholu zase nabízí fantastický výhled na fjord. Skokanský můstek je stavbou překračující běžné konvence, a proto není divu, že je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Oslo. Vytvoření nového můstku na místě původního svahu vyžadovalo plné uvědomění si zdejších tradic.
Nový skokanský můstek Holmenkollen je prodloužením tradice... až do nebe! Při zdůraznění stávajících hodnot výrazného orientačního bodu se snaží udržet rovnováhu mezi velkolepostí a jednoduchostí, přičemž plně využívá současné materiály a způsoby navrhování. Po konceptuální stránce projekt pracuje se třemi fázemi viditelnosti: vzdálené panorama, blízký pohled na úpatí svahu a výhled z vrcholu. U tvaru a siluety můstku je kladen důraz na ostře řezané linie a jednoduchost. Směrem dolů souběžně s můstkem probíhá ochrana před větrem a celkově vytváří uhlazený obdélníkový tvar zahrnující svah, protisvah a nájezdový můstek. Vršek můstku je horizontálně seříznutý, aby se na něj vešla vyhlídková plošina. Pahorek je posunutý dále do kopce, aby mohl posloužit k zakotvení konstrukce a ponechat ji konzolovitě čnít bez další potřeby vizuálně rušivých podpor. Zdálky objekt působí jako mléčně zbarvený jasný profil prodloužený do nebe pomocí rozptýleného světelného paprsku; strážný oheň pro Oslo.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od JDS Architects