MFO Park

MFO Park
Mobiliář:Frédéric Dedelley pro BURRI public elements
Adresa: James Joyce Strasse, Oerlikon, Curych, Švýcarsko
Investor:Grün Stadt Zürich
Realizace:2002


„Here, you can joyfully and lightly take Zwingli’s sentense seriously: 'For God’s sake, do something brave!'.“
Jurg Altherr, z dopisu tvůrcům MFO parku

MFO Park je inovativní a působivý městský park v curyšské čtvrti Oerlikon v areálu bývalé továrny na motory (Maschinenfabrik Oerlikon). Po jejím uzavření na konci 90. let 20. století zůstalo 52 hektarů nevyužitého průmyslového areálu. V rámci revitalizace a nového využití těchto ploch pro vybudování nového obytného, administrativního a obchodního centra byl vytvořen i projekt MFO parku. Základní kámen první etapy byl položen na podzim 2001 a park byl otevřen v létě roku 2002. Druhá etapa na realizaci teprve čeká.

Projekt společně vypracovali švýcarští architekti Buckhardt + Partner a zahradní architekti Raderschallpartner, kteří byli vybráni v mezinárodní soutěži. Díky jejich rozšíření tradičního parku o vertikální rozměr zde vznikla jedinečná hybridní architektura. Přísně geometrický kvádr vychází z charakteru okolních průmyslových budov a vytváří obrovský, ze tří stran uzavřený altán, který tak nahrazuje v urbánní struktuře jeden blok domů.

Stavba o výšce 18-ti metrů na ploše 6300 m² je tvořena dvouplášťovou ocelovou konstrukcí, v níž jsou vybudovány chodníky, schody, rampy a mosty. Ke konstrukci jsou ukotveny treláže z ocelových lanek a spolu s ní slouží jako opora pro více než 1100 popínavých rostlin 104 druhů. Ty postupně pokryjí celé konstrukce tak, že budou ve vegetačním období úplně skryty. Proto jsou vysázeny na dvou úrovních – dole u paty konstrukce, a pak v její polovině v betonových nádobách. Vzniká tak přesné architektonické tělo přepracované na svěží zeleň, plné hry světel a stínů, květů a jemných vůní. S měnícím se ročním obdobím a vegetací se mění vzhled i atmosféra celého prostoru.

Do ‘interiéru‘ vybíhají na všech úrovních různé balkóny, lodžie a terasy a právě rozmístění chodníků a pobytových prostor umožňuje návštěvníkům procházet se ve všech úrovních třípatrového parkového domu a kochat se výhledy dovnitř i vně. Ze ‘sluneční terasy‘ umístěné vysoko na střeše ocelové konstrukce je výhled na severní Curych.

V úrovni terénu je největší souvislá plocha připomínající  náměstí. Většinu tvoří štěrkový povrch. V zadní části se nachází čtverec vysypaný recyklovaným sklem různých barev s kortenovou kašnou osázenou irisy (Iris pseudacorus). V této zóně jsou dřevěná odpočívadla a lavičky od Frédérica Dedelley a z její podlahy vybíhají jako speciální prvky trychtýřovitě uspořádaná lana porostlá velkolistou popínavou dřevinou (Arisitolochia macrophylla).

Na pomyslném stropě jsou rozmístěny lampy, které jsou jakousi reminiscencí na osvětlení továrních hal. Doplňkovým osvětlením jsou zemní reflektory prosvěcující trychtýřovité útvary a nasvěcující obvodovou konstrukci odspodu. 

Výše zmíněná druhá část návrhu konceptu ještě není dokončena. Jedná se o vysoké, rostlinami porostlé pilíře na prostranství před otevřenou částí “haly“. Po jejím dokončení bude park zaujímat rozlohu bezmála jednoho hektaru.

MFO park je multifunkční prostor, který nabízí mnoho možností k posezení, rozjímání, odpočinku při všední návštěvě, ale stává se také dějištěm kulturních akcí jako jsou letní kino, divadlo, koncerty apod.

Ocenění:
- 2010 European Garden Award v kategorii "Most Innovative Contemporary Park or Garden" od European Garden Heritage Network
- 2006 Award for good architecture in the Zurich canton
- 2006 Award for good architecture from the City of Zurich
- 2004 Play & Leisure Award Friedrichshafen
- 2003 BDLA Prize (Association of German Landscape Architects)
- 2003 Public design-award

Příklady použitých rostlin:
Celastrus scandens - zimokeř popínavý, Fallopia aubertii - opletka Aubertova, Clematis sp. - plamének, Parthenocissus quinquefolia - přísavník pětiprstý, Hedera helix - břečťan popínavý, Aristolochia macrophylla - podražec velkolistý, Rosa sp. - růže, Lonicera henryi - zimolez Henryův, Lonicera japonica - zimolez japonský, Wisteria sinensis - vistárie čínská, Humulus lupulus - chmel otáčivý, Akebia quinata - akebie pětičetná.
Carpinus betulus - habr obecný, Taxus baccata - tis červený, Typha minima - orobinec nejmenší, Carex morovii - ostřice.

4th-dim / Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp
0 komentářů
přidat komentář