Městská sportovní hala v Kuřimi - 1. cena

Městská sportovní hala v Kuřimi - 1. cena


Spolupráce: Ing.arch. Filip Kándl, Ing.arch. Peter Mosio
číst dále
Bílá a Černá

jako barvy Kuřimi,
jako protiklady, které se doplňují,
jako míč,
jako hra….


A    Urbanistické řešení
Městská sportovní hala je navržena do prostoru mezi stávající průmyslový areál a plochu hřiště. Ustoupením vstupního průčelí od stavební čáry si budova vytváří důstojný předprostor, který  je zároveň předpokladem pro další urbanistické dořešení území. Díky své příčné orientaci stavba ponechává severní část pozemku volnou pro umístění venkovních sportovišť, nebo jako prostorovou rezervu případného dalšího rozvoje. Hmota haly se přizpůsobuje terénní konfiguraci, na úrovni snížené severní části parcely jsou vlastní tělocvičny, hlediště pak stoupá na vstupní úroveň zvýšeného přízemí.

B    Architektonické a konstrukční řešení
Budova je navržena jako kompaktní prolamovaná kra, která svou vnější formou reflektuje vnitřní provoz. Lomy fasád jsou i předěly bílých a černých ploch. Tvar a barevnost vyčleňují stavbu ze svého okolí.
Přístup pro pěší navrhujeme chodníkem pozvolna stoupajícím od ulice ke vstupní terase. Úroveň přízemí je o cca 2m zvýšena oproti niveletě stávajícího terénu. Na vstupní halu s recepcí navazuje jednostranné hlediště, klesající k palubovce. Pohyb diváků, vnímaný zvenčí horizontálním oknem, bude oživovat průčelí haly. Vstupní hala plynule přechází do vysokým střešním světlíkem osvětleného foyer, odkud je možné prosklenými stěnami sledovat dění na hrací ploše a v tělocvičně. Z tohoto prostoru je zároveň přístupný obchod a bufet, jehož sezení je součástí foyer.
Po schodišti nebo výtahem sestupujeme od recepce do polozapuštěného suterénu, přes šatny do velké haly, tělocvičny a posilovny. Na této úrovni rovněž navrhujeme místnosti technického zázemí, prádelnu, a v prostoru pod hledištěm sklady. Komunikační systém je důsledně rozdělen na čistou a špinavou zónu.
Z konstrukčního hlediska je budova ocelový skelet, opláštěný kovovými kompozitními panely v kombinaci s okny a světlíkem s čirým zasklením. Nosná konstrukce haly budou ocelové plnostěnné vazníky, svým uspořádáním vytvářející lichoběžníkovou prostorovou strukturu, napomáhající příznivé akustice interieru.
Strojovna vytápění, chlazení a vzduchotechniky je v mezaninu nad recepcí a toaletami u vstupu, předpokládáme použití tepelného čerpadla jak pro vytápění, tak pro chlazení v letním období.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.