Mateřská školka Velvarská

Mateřská školka Velvarská
Při vlastním navrhování pro nás byla velmi důležitá teorie výchovy předškolních dětí, neboť znalost současných trendů ve výchově definuje velkou škálu konkrétních požadavků na architektonické a dispoziční řešení. Návrh využívá nejvíce poznatků konstruktivistické metodologie ECE, která je založena na aktivním učení se („learning by doing“) - děti si upravují svou představu o světě na základě nových zkušeností - zážitků z činnosti, prováděné v konkrétní chvíli v konkrétním prostředí. Motorem v pozadí těchto dějů je přirozený pud objevovat skrytý řád věcí. Návrh je proto založen na jednoduchých abstraktních principech – v rozporu s obvyklou „dospěláckou“ interpretací dětské hravosti je spouštěčem dětské imaginace spíše jednodušší, jasně definovaný koncept, než „přeplácané a hotové“ řešení, jehož interpretace je velmi omezená a sociokulturně podmíněná. Návrh vytváří jak v exteriéru, tak v interiéru prostředí s různou atmosférou a s různou „úrovní obtížnosti“ pro různé typy aktivit – zejména v návrhu zahrady, která je rozčleněná na jasně definovaná místa: nikoli „půjdeme támhle“, ale „půjdeme na Horní zahradu“. Ke škodě výsledku byl návrh zahrady při realizaci silně pozměněn. Změny se negativně dotkly také dispozic, které byly na poslední chvíli na nátlak městské části upraveny do podoby kasárenských umyváren a šaten.

Areál školky se nachází v Dejvicích, v blízkosti ulice Evropská. Na pozemku se původně nacházel objekt bývalých jeslí a mateřská školka. Oba objekty byly určeny k demolici a jejich místo měla zaujmout námi navrhovaná školka. Zajímavé je, že k demolici původní školky nakonec nedošlo. Pokud by její zachování bylo již v zadání, návrh bychom tomu přizpůsobili a vypadal by jinak. Při návrhu byl v severní části pozemku ponechán prostor pro případnou budoucí zástavbu, která měla také do budoucna odstínit areál školky od hluku z Evropské ulice. Mezi školkou a plánovanou bytovou zástavbou byl umístěn prostor pro tělocvičnu, kterou by využívala jak mateřská školka, tak i veřejnost - školka a její okolí mělo mít funkci místa, kde se setkávají malé děti, tak jejich rodiče. Proto školka měla potenciál stát se jedním ze svorníků místní komunity. Tento nápad však zůstal nenaplněn.
Pozemek je v mírném sklonu od ulice České družiny k ulici Velvarská, což se projevuje i v návrhu - novostavba mateřské školky má dvě podlaží, z nichž první je částečně skryto do terénu. Horní podlaží je naopak tím, co na školku zvenčí upoutává - tvarování hmoty pracuje s oblými křivkami stěn, střechy i podlahy. Hmota na sobě dává poznat, kde se opírá o podklad, kde visí, kde je napjatá – stejně, jako živý tvor. Jeho protáhlá hmota je orientována východozápadním směrem, který definuje základní osu, která je původním jednotícím motivem jak školky, tak zahrady. Obě podlaží školky obsahují po dvou učebnách s celkovou kapacitou 100 dětí. Původně každá ze 4 tříd tvořila samostatnou jednotku (herna, šatna, umyvárna) s přímou vazbou přes šatnu na zahradu, protože je pro nás velmi důležitá vazba interiéru na exteriér – i toto řešení však nakonec nebylo realizováno. Pochozí střecha nad částí přízemí je využívána jako hřiště navazující na terén zahrady.
Objekt je navržen jako nízkoenergetická budova ve standardu A. Konstrukce objektu je kombinací stěn z keramických tvárnic a monolitického betonu. Původní myšlenka provést horní patro jako dřevostavbu vzala za své se změnou české legislativy. Fasáda je navržena v kombinaci stěrkové omítky na zateplovacím systému a dřevěného obkladu na provětrávané fasádě s tepelnou izolací. Dřevěný obklad tvoří latě ze sibiřského modřínu doplněné o pruhy z červených cembonitových desek.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
legislativa
Mirjana Petrik
05.12.12 11:00
ad MR
Josef Smola
06.12.12 09:57
školka
Ivana Gantnerová
06.12.12 09:09
Vyhláška
Ivana Gantnerová
06.12.12 09:00
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od RH-ARCH s.r.o.