Mateřská škola Muntlix

Kindergarten Muntlix

Mateřská škola Muntlix
Spolupráce:Magdalena Rauch
Adresa: Fidelisgasse 1a, Muntlix, Zwischenwasser, Rakousko
Investor:Kilian Tschabrun, Gemeinde Zwischenwasser
Projekt:2012-13
Realizace:2012-13
Užitná plocha:897 m2
Zastavěná plocha:375 m2
Obestavěná plocha:4350 m3


Mateřská škola je vložena mezi další důležité komunální stavby (obecní úřad, dům mládeže, farnost, škola a kostel) v centru obce Muntlix. Díky svému uskočení od přilehlé komunikace a sousedních budov vzniká před školkou volné prostranství, které navazuje na náves vedoucí od společenského sálu až ke kostelu. Pavilónový objekt je podobně jako květ umístěn uprostřed zeleně  a je rovnoměrně orientován do všech směrů. Kompaktní budova ze dřeva je postavena v pasivním standardu. Veškeré dřevo spotřebované na stavbě bylo vytěženo v obecním lese. Využitím místních zdrojů se podařilo vyvarovat zdlouhavé dopravě. Součásti podlahové skladby je devět centimetrů silná vrstva z dusané hlíny. Tímto způsobem se podařilo částečně zužitkovat výkopový materiál. Nemusel tak být použitý cementový potěr, ale přesto zůstala dostatečně silná vrstva materiálu pro ukládání tepelné energie. Projektování a následná výstavba nové mateřské školy byla provedena ve spolupráci s energetickým svazem svazu životního prostředí, aby návrh splňoval nejpřísnější požadavky na komunální stavby ve Vorarlbersku. Použité stavební materiály byly prověřeny a schváleny místními ekologickými stavební úřady. Kontrolované větrání a rekuperace tepla zaručuje optimální kvalitu ovzduší s minimálními tepelnými ztrátami. Fotovoltaické panely umístěné na střeše dodávají do sítě více elektrické energie než dům spotřebuje. Převážná část použitých stavebních materiálů pochází z obnovitelných surovin, což společně s přebytkovým energetickým hospodařením zaručuje, že budova po skončení svého životního cyklu zahladí svoji „ekologickou stopu“.
HEIN architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Hein Architekten