Mado Building

Mado Building
Adresa: Setagaya-ku, Tokio, Japonsko
Investor:Katayama Corporation
Realizace:2006
Užitná plocha:575 m2
Zastavěná plocha:162 m2
Plocha pozemku:192 m2


Jedná se ryze o spekulativní projekt - koupil se pozemek, navržená stavba mu přidá na hodnotě, najdou se nájemci a projekt se rozprodá. Klínovitý pozemek na rozcestí se nachází ve svažitém terénu, a tak klient požadoval výraznou stavbu, z níž by se mohl stát výrazný orientační bod. Při navrhování jsme se nemohli radit s budoucími nájemci, poněvadž o nich v té době ještě nebylo rozhodnuto. Soustředili jsme se proto na kontext stavby. Během hledání běžných kritérií od reakce na různé dělení vnějších faktorů, jako například výškové rozdíly pozemku, obálka zastínění, předpokládané provozní cesty a podobně, jsme začali pociťovat také potřebu nějakého vnitřního rytmu. Začali jsme se dívat na okna a balkony bytových domů v okolí našeho pozemku a převzali čtvercový vzor uspořádání fasádních otvoru na tři fasády domu sousedící s cestami. Základní rozměry okenních otvorů tvoří největší standardní rozměr dvojitého zasklení. Další okna reagují svými menšími rozměry na okolní prostředí. Výsledkem toho je fasáda, která má ve svých částech elastický výraz a náznak pohybu.
Vstupy jsme umístili do každého průčelí a dovolili, aby se mohly rozplynout v částečně zdeformovaném rastru oken ve fasádě, dovolující jednotlivým částem odkrýt v opakujícím se vzoru jisté rozdíly. Okno lze v tomto případě chápat jako prvek, který stavbu spojuje s okolním kontextem a zároveň odhaluje vnitřní rytmus; jako pružně reagující schéma na vnější podmínky zatímco vytváří různorodé vnitřní prostředí; jako prvek vyjadřující se ve vícevrstvém kontextu. Z toho vzešel název “Mado (v japonštině znamená okno) Building“.
Atelier Bow-Wow
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier Bow-Wow