Londýnský amplión

turistický informačný kiosk pozdĺž Temže

Londýnský amplión
Adresa: Cannon Street, Londýn, Londýn, Velká Británie
Investor:City of London Corporation, St. Pauls, English Heritage, City of London Planning Department
Projekt:2006
Realizace:2007
Obestavěná plocha:140 m3


Informačný  kiosk v centre Londýna nebol súčasťou  „milleniového projektu“ mesta z roku 2000, kedy v blízkosti lokality bola pretransformovaná vyslúžilá elektráreň na Tate Modern Gallery od Herzoga a deMeurona a Millenium Bridge od Normana Fostera. Tento dodatočný projekt bol podmienený priestorovými nedostatkami  starého informačného centra z roku 1952. V roku, kedy hlavnou iniciatívou Winstona Churchilla bol projekt výstavy Festival of Britain, iniciovaný ako podpora rekonštrukcie a obnovy stavebnej činnosti vojnou zničenej krajiny a tubusový informačný kiosk bol jej súčasťou.

Zámerom projektu v roku 2006 bolo nahradiť starú budovu, zväčšiť jej kapacitu a vytvoriť priestor pre prezentáciu mesta. Zákazka si vyžadovala citlivý prístup k lokalite, nakoľko je to vyťažené turistické miesto s dominantou, katedrálou Sv. Pavla od Christophera Wrena. Architekti zvolili pragmatický prístup riešenia. Uhlopriečne prepojili peší komunikačný ťah smerom k rieke čím získali trojuholníkový priestor, do ktorého osadili budovu. Oproti pôvodnej pozícii je kiosk posunutý do zadnej časti.  Stavba nenarúša , ale umocňuje majestátnosť Wrenovho diela. Jednoducho poskladaný origamický tvar trojuholníkového  pôdorysu  bol vytvorený pozváranou oceľovou konštrukciou z dvoch nezávislých častí. Povrchová úprava exteriéru je prevedená platňami v metalickej farbe. Technokratická vizuálna pôsobivosť materiálu je zjavná zo zadného pohľadu, kde sa nachádza vstup zamestnancov,  umocnený líniovými lamelami ventilačnej jednotky. Vnútorné „futro“ je vyskladané drevenými Trespa panelmi  jasnožltej farby,  čím stavba nadobúda vyrovnanú polaritu. Za plošne skleneným vstupom je prezentačný pult pozdĺž celej šírky objektu. Intenzita regulácie doplnkového  osvetlenia je riadená snímacími senzormi. V nárožiach sú umiestnené vstupy priamo napojené na peší parter. Strecha objektu ma dvojmetrové prevýšenie v priereze a je doplnená strešnými svetlíkmi. Zachytená dažďová voda je použitá na prevádzkové účely.

Dominantnou črtou stavby je ťažkopádne pôsobiaci mohutný rám.  Tektonická tuhosť konštrukcie, uberajúca stavbe eleganciu je vykompenzovaná dynamickou formou ostro ukončených nároží. Tvar kiosku svojou formou a umiestnením vizuálne animuje prítomnosť katedrály.  Svojou malou mierkou obohacuje parter.      
Rastislav Udžan
0 komentářů
přidat komentář