Lewis Glucksman Gallery

Lewis Glucksman Gallery
Adresa: University College Cork, Cork, Irsko
Projekt:2001-02
Realizace:2002-04
Užitná plocha:2300 m2


„Kameny náleží zemi a dřevo patří stromům... když použijete materiály smysluplně, pak lidé ani neuvažují, zda je to nové nebo staré.“

John Tuomey

Galerie Lewis Glucksman leží u hlavního vstupu do univerzitního areálu v irském Corku. Muzeum s restaurací se nachází uprostřed parku mezi stromy v meandru bočního ramena řeky Lee. Celé území navíc spadá do památkově chráněného univerzitního areálu z 19. století. Nově navržené muzeum je tak důležitým prvkem v integraci parku v dolní části s vysokoškolským areálem. Glucksman galerie je zamýšlena jako kulturní a umělecké centrum sloužící nejen potřebám univerzitního areálu, ale daleko širší komunitě, aby se mohlo stát významným veřejným prostorem pro celý Cork. Muzeum nabízí prostory ke krátkodobým výstavám ze sbírek moderního umění UCC, ale počítá také se širokým spektrem putovních výstav na evropské úrovni. Galerie plní rovněž funkci vzdělávací instituce podporující tvorbu a výzkum vizuálních umění.

Podnož

Podnož představuje vyvýšený přístupový bod s přístupem do horní galerie nebo dolů do kavárny. Směrem k pódiu se otevírá prosklená vstupní hala, která protíná pěší přístupovou cestu z hlavní ulice k nábřežní promenádě. Podnož je obložena vápencem, což novou budovu architektonicky spojuje se zbytkem univerzitního campusu. Vápencová podnož působí jako umělé rozšíření krajiny. Souží jako molo mezi hlavní ulicí a řekou, je obojím: krajinou i stavbou, podstavcem i cestou.

Galerie
Galerie je zvýšená mezi koruny stromů a má podobu do sebe zaklesnutých místností s pečlivě vybranými výhledy směrem na řeku, stromy a budovy. Dřevěný obklad galerie je zamýšlen jako dřevěná loď, která souzní se zalesněným místem. Výstavní místnosti jsou vzájemně propojeny v horizontálním i vertikálním směru, aby poskytly škálu velikostí a světelných podmínek umožňujících vystavovat rozsáhlé spektrum uměleckých děl a artefaktů. Uprostřed galerie se nachází řada uzavřených místností s plně ovladatelnými podmínkami, které jsou nezbytné pro vystavování multimediálních děl a akustických představení.

Kavárna

Kavárna má výhled západním směrem do parku ležícím mezi řekou a vápencovým svahem. Z kavárny lze také hledět na univerzitní budovy ležící v horní části campusu.

Krajina
Neogotický projekt Sira Thomase Deana z roku 1854 představuje obdélníkový soubor několika budov rozmístěných v zalesněném svahu nad záplavovými loukami podél řeky Lee. Campus je významnou památkou dokládající malebnou irskou architekturu poloviny 19. století. Spodní louky, které původně sloužily jako pastviny křižované řadou menších potoků tekoucích k mlýnskému náhony, byly na konci 19. století vysušeny a rekultivovány. Nově navržený objekt zabírá co nejmenší půdorysnou stopu. Na pozemku se mezi stromy původně nacházely dva nevyužívané tenisové kurty. Výška objektu sahá až k vrcholkům okolních stromů. Celková hmota tak byla redukována a univerzitní park tak mohl zůstat zachován.

Konstrukce
Základnu tvoří betonová konstrukce obložená vápencovými deskami. V mohutné podnoži jsou vynechány otvory vyplněné okny s galvanizovanými okenními rámy. Dřevem obložená galerie spočívá na betonovém 'stolu' s přečnívajícími rohy, aby zůstal ochráněn kořenový systém okolních stromů. Beton s žulovou příměsí byl následně opískován, aby se na povrchu odhalila lesklá slída. Tvrdé obkladové dřevo Angelim de Campagna pochází z trvale udržitelných zdrojů je ohýbané kolem vnějšího pláště, z něhož vybíhají arkýře z galvanizovaného plechu. Obslužné provozy jsou umístěny do tloušťky stěn a podlah, aby se minimalizovalo vizuální rušení galerijních prostorů. Jedním ze záměrů bylo, aby přirozený povrch materiálů (řezaný vápenec, galvanizovaná ocel a neošetřené dřevo) přirozeně stárnul a postupně se začlenil do krajiny.
O'Donnell + Tuomey Architects
0 komentářů
přidat komentář