Krajinná laboratoř

Krajinná laboratoř
Spolupráce:R.Cannatà, D.Cannatà, B.Silva, M.Lemos, N.Castro, F.Meireles, J.P.Martins
Adresa: Veiga de Creixomil, Guimarães, Portugalsko
Investor:Câmara Municipal Guimarães
Realizace:2010-12
Užitná plocha:1387 m2
Zastavěná plocha:989 m2


foto: Petr Šmídek, 2013
Historie severoportugalského Guimarãese sahá tisíc let nazpět, někteří ho pateticky považují za 'kolébku portugalského národa', ale je pravdou, že krásy 50.000 města se zasloužili o to, aby se v roce 2001 ocitlo na Seznamu světového dědictví Unesco. Místní obyvatelé však nežijí z petrifikovaného historického odkazu, ale kromě univerzitního života se starají o čilé kulturní dění. Do českého kontextu by ho šlo zařadit na pozici Litomyšle. Kromě staleté tradice a silné náboženské základně hraje významnou roli, že k městu měl blízko také zakladatel moderní portugalské architektury Fernando Távora.
V roce 2012 byl Guimarães společně se slovinským Mariborem vybrán za Evropské kulturní město a hned v následujícím roce Evrospkým městem sportu. Za tímto účelem proběhla rozsáhlá investice do infrastruktury, řada rekonstrukcí a podnítilo vznik zcela nových kulturních institucí. Jednou z nich bylo sídlo Krajinné laboratoře od portského ateliéru Cannatà & Fernandes arquitectos. Kontroverzní rekonstrukce, náplň, volba umístění i udržitelnost celého záměru se potvrdila hned po našem příjezdu. Úzký prašný sjezd nenapovídal, že bychom se blížili nějaké významné instituci. Necelý rok od slavnostního zprovoznění byla laboratoř hermeticky uzavřena a po po jarních záplavách se vzpamatovávala z totální devastace. Provizorní izolace montážní pěnou, vytrhané fošny z podlahy, mapy na stěnách a čerstvý nános bahna v okolí dával tušit, že jsme se odnaučili naslouchat signálům přírody a velkoryse zastavujeme i dříve zapovězená místa.Nové sídlo Krajinné laboratoře se nachází ve čtvrti Veiga de Creixomil jihozápadně od historického středu Guimarãese v oblasti navržené městským generelem do Národní ekologické rezervace (REN). Pro zdejší morfologii jsou příznačné velké výškové rozdíly, přítomnost vodního kanálu, špinavé cesty, z okolní je sem vždy vidět a bezprostřední blízkost neproniknutelné zeleně. Lehká viditelnost z přilehlé dálnice nové dostavbě zaručuje, že je ve svém okolí ihned rozpoznatelná. Příjezd k laboratoři je z východní strany, kde bylo zbouráno několik menších domů, které zaplňovaly prostor mezi úzkou cestou a přilehlým pozemkem, čímž vzniklo přístupové náměstí s parkovištěm vedoucí hosty a návštěvníky po promenádě vyložené nad protékající řekou Ribeira de Selho. Při rekonstrukci byla dbána zvýšená pozornost na zachování původní industriální atmosféry. Po pečlivé rehabilitaci vznikl volný půdorys s velkými otevřenými prostory, které jsou připraveny přivítat nové využití. Postupně se zužující tvar domu je příčně členěn řadou sedlových střech, které pomáhají rozdělovat jednotlivé funkce a současně odkazují na svoji původní funkci. Ve východní části objektu jsou umístěno nezbytné technické zázemí včetně bojleru a zásobníku vody. Západní strana, která předtím nedisponovala žádnými stavebními ani architektonickými kvalitami, byla kompletně zrekonstruovaná a přistavilo se horní patro. Hlavním cílem projektu bylo obnovit původní charakter stávajícího domu a zároveň prostřednictvím nově přistavěných objemů a střechy potvrdit soudobý výraz. Zvolený způsob zásahu usiluje o jasné sdělení, aby nemohly vzniknout dvojsmysly nebo špatná interpretace historie stavby. Kamenné části domu tak byly zrekonstruovány, očištěny případně nahrazeny novými. Ty části domu, které byly z cihel nebo jiných materiálů než z kamene, se nacházely v pokročilé fázi rozkladu a bylo tedy zapotřebí je nahradit za bílý beton. Naprosto rozdílné materiály (strukturou i barvou) tak umožňují jasné rozlišení v době i způsobu využití.
Cannatà & Fernandes arquitectos
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Cannatà & Fernandes arquitectos