Koncertní sál Ference Liszta

Franz Liszt Konzerthaus Raiding

Koncertní sál Ference Liszta
Spoluautor: Brands United
Spolupráce:Frank Verzijden, Takashi Nakamura
Adresa: Franz Liszt Straße 48, Raiding, Rakousko
Investor:Franz-Liszt-Gesellschaft Burgenland
Projekt:03.2005 - 08.2005
Realizace:09.2005 - 08.2006
Zastavěná plocha:2194 m2
Plocha pozemku:4700 m2
Obestavěná plocha:12376 m3


Vesnice Raiding čítající 900 obyvatel leží v rakouském Burgenlandsku poblíž maďarských hranic 80 kilometrů jižně od Vídně. Místo je rodištěm klavírního virtuóza a hudebního skladatele Ference Liszta. Jeho rodný dům se proměnil v muzeum a v těsné blízkosti vznikl na základě mezinárodní soutěže hudební sál, který každoročně hostí velké hudební události připomínající odkaz slavného rodáka. Nové kulturní centrum bylo postaveno na základě vítězného projektu rotterdamské dvojice Kempe Thill. Hlavní výzvou bylo vyřešit začlenění městské typologie koncertního sálu do výsostně venkovského prostředí. Autoři se museli rovněž vypořádat s omezeným finančním rozpočtem i časovou tísní, kdy měli na  projekt pouhé čtyři měsíce. Výsledná podoba hudebního sálu je rovněž odpovědí na složitou situaci v komplikovaném historickém prostředí v centru obce. Za pomoci minimálních architektonických prostředků bylo dosaženo maximálního prostorového účinku. Autoři se vydali cestou jednoduchých tvarů zbavených výrazného členění. Strohé bílé stěny odpovídají vesnickým stavbám v Burgenlandsku. Jedinou výjimku tvoří rozměrné akrylátové okno (13m dlouhé a 4m vysoké) ve foyer s výhledem na Lisztův rodný dům. Nový koncertní sál není vytržen z okolního dění, ale snaží se obohacovat prostorové zážitky o okolní dění. Měřítkem si sál uchovává auru výjimečnosti. Na vnější plášť použitá levná zateplená omítka s polyuretanovým nástřikem, který fasádě dodává na lesku a zároveň ji chrání před nepříznivým počasím. Nátěr umožnil ukončit fasádu bez okapů s plynulým přechodem v plochou střechu.
Sál leží uprostřed parku obehnaného vysokou zdí, takže i přes velké měřítko není z vesnice ihned patrný. V porovnání s okolními budovami však působí téměř abstraktním dojmem. Z bílého foyer se vstupuje do hudebního sálu ověřených proporcí “krabice od bot“. Nosná konstrukce z lepených vazníků vyplněných dřevěnými vícevrstvými deskami ze smrkového dřeva o rozměrech 2,6 x 3,6 metru a váze 350 kilogramů. Aby se zabránilo ozvěně, jsou desky pomocí CNC fréz mírně zakřivené.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier Kempe Thill