Impulszentrum IP.ONE

Impulszentrum IP.ONE
Autor: BKK - 3
Adresa: Fernkorngasse 10, Vídeň, Rakousko
Realizace:1999-2001


Pryč s šedými betonovými věžáky! My pracujeme oranžově!

Motto stavby

IP.ONE od BKK-3 se snaží o novou typologii kancelářských budov. O tom, že se jim toto hledání daří, hovoří další dokončená budova IP.TWO na lukrativním pozemku vídeňského Ringu. Vraťme se však tam, kde to všechno začalo. Parcelu IP.ONE byste nepřáli snad ani svému nejhoršímu nepříteli. Náměstí Matzleinsdorfer Platz v městské části Favoriten, je složitě dopravně napojeno na své okolí. Široko daleko jsou šedivé funkce bydlení a kanceláří, kde byste oázy kaváren nebo restaurací hledali jen stěží. V takové situaci se musí budova spolehnout sama na sebe. V lepším případě být pro své okolí revitalizujícím prvkem. Oranžový krystal září v okolní šedivé zástavbě, rozdává dobrou náladu a láká zvědavce.
Petr Šmídek

Barevné řešení poskytuje stavbě signální účinek a sílu symbolu. Přidává na důrazu v určitém urbánním prostředí, bývá spojována s pojmem práce, což vychází z dávné průmyslové éry a činí tak narážky na dobové názory a názvosloví. Pracovní prostředí prochází rychlou proměnou. Sériová výroba, pevná pracovní doby od "devíti do pěti" a stanovený pracovní poměr ubývají. Sítí jako organizační formy s rovnoprávnou hierarchií a pružností přibývá.
BKK-3 se proslavili vlastní odpovědí na téma současného bydlení. U Sargfabrik a Miss Sargbarik nově vyložili téma obytného domu, které bralo v úvahu demografický vývoj, životní styl a sociální důsledky.
Autoři vložili do iniciačního centra IP.ONE dobový prostorový koncept téma práce. Žijeme v době nejistoty a přechodů. Průmyslový věk se chýlí ke konci. Dnešní terciální společnost se teprve odhodlává ke krokům, které ji byly přisouzeny. Netz-Wert ekonomika byla nejprve popsána teoretiky, což znamená, že nám chybí dlouhodobé zkušenosti a konkrétní proměny rapidních změn, které prožíváme.
IP.ONE bylo zamýšleno jako pokračování vývoje bývalých výrobních dvorů, přijímá nové tendence a proudy aniž by zapadlo do vyvyšování se nebo samolibosti. Užitná hodnota a přizpůsobení se přáním a potřebám stavebníka stály na nejvyšším místě. Půdorysy zůstaly tak flexibilní, aby ponechávaly volnost každému nájemci prostoru. Chybí zde zkostnatělost tradiční normované kancelářské architektury.
IP.ONE poskytuje přístřeší pestrému mixu firem z oblastí služeb, internetu, produkce, pronajímatelné seminární místnosti a restaurace. Dalším tématem IP.ONE bylo spojit se s desátým vídeňském obvodem. Moderní kancelářské budovy nesmí být sterilním do sebe zahleděným světem, v němž po 17.00 zhasnou světla, ale plynulým sociálně architektonickým výtvorem.
Hranice mezi prací a volným časem se rozplývá. Lidé, kteří tu pracují se náhodně potkávají i v přízemní restauraci, místnostech pro semináře se konají presentace pro veřejnost. Místo žije i mimo tradiční pracovní dobu. Mezinárodní restaurace SLASH (bílé, světlé a vzdušné místo k jídlu a setkávání) je příkladem nové architektury smyslovosti. Architekti k nám možná promlouvají z opačného pólu technologického pokroku, ve snaze smysly do jisté míry kompenzovat a hájit něco tak staromódního jako je lidské měřítko.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od BKK - 3