Hřiště Zürichhorn

Hřiště Zürichhorn
Adresa: Zürichhorn, Curych, Švýcarsko
Projekt:2005
Realizace:2008
Plocha pozemku:4700 m2
Hřiště zarámované architekturou legendy Le Corbusiera z jedné strany a čínskou zdí ze strany druhé. Přímo na jihovýchodní periferii města Curych. Navazuje na promenádu kolem curyšského jezera, což dodává místu zvláštní atmosféru. Hřiště je navrženo tak, aby byly pomocí herních prvků stimulovány všechny smysly – jak pro děti, tak i pro dospělé.
Hřiště je směrem od přilehlé silnice izolováno clonou vysoké zeleně a betonovou stěnou, která svým situováním zvyšuje kvalitu pobytu na hřišti. Stěna je zároveň ze strany hřiště opatřena úchyty a slouží jako lezecký prvek. Centrální prostor je rozdělen do dvou úrovní – v horní části je situována mírně vyvýšená zpevněná plocha, která je doplněna mobiliářem v podobě dřevěných lehátek. Nabízí výhled na celé hřiště i na protější břeh přes jezero.
Povrch níže položeného hřiště je podobný písčité pláži. Herní prvky jsou zavěšeny po obvodu této pláže na mohutné kovové konstrukci, která tvoří rám pro různé uspořádání modulárních prvků – houpačky, skluzavky, průlezky či jiné závěsné hračky. Tímto uspořádáním vzniká uvnitř velký otevřený prostor pro libovolné využití.
Atmosféru prostoru dokreslují volně rozmístěné dřeviny – v horní části vícekmenné javory, jejichž siluety vrhají dramatické stíny na betonovou stěnu. Část hřiště blíže jezeru tvoří pravidelný rastr javorů (Acer platanoides – javor mléč).
V areálu hřiště se dále nachází vodní hřiště s automatizovanými vodními střiky. Na něj navazuje pískoviště s velkými zabudovanými balvany, které slouží jako průlezky.  
Celé hřiště je oploceno, platí zde zákaz vstupu pro psy a na noc se zamyká.
4th-dim / Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od vetschpartner Landschaftsarchitekten